Katastrální úřad chyboval při vypsání zakázky za 350 milonů korun

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Martin Siebert, Euro

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) chyboval při vypsání zakázky za téměř 350 milionů korun na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to dostal pokutu 300 tisíc korun. Rozhodnutí svých podřízených nyní potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze čtyř základních registrů, které stát spustil před dvěma lety.

Podle ÚOHS byl způsob hodnocení nabídek katastrálního úřadu netransparentní. Úřad také správně neuveřejnil změnu zadávacích podmínek. Obě chyby měly podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Netransparentní bylo podle ÚOHS hodnocení kritéria technická úroveň nabízeného řešení, které mělo největší váhu. „Z dokumentace o veřejné zakázce nebylo patrno, jakým způsobem bude zadavatel v tomto dílčím hodnoticím kritériu nabídky hodnotit,“ uvedl Rafaj. V dokumentaci podle něj byly pouze obecné charakteristiky, ze kterých si firmy nemohly udělat jasnou představu o preferencích katastrálního úřadu.

Změny během soutěže

Katastrální úřad během tendru udělal některé změny. Změnil původní požadavek na osvědčení pro stupeň utajení z důvěrné na vyhrazené. Změnu dal na vědomí pouze firmám, které si vyžádaly zadávací dokumentaci. Tuto informaci měl ale podle Rafaje uvést i v oznámení o zakázce.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze čtyř základních registrů. Těmi dalšími jsou registr obyvatel, registr osob a registr práv a povinností. Celý projekt stál přes dvě a půl miliardy korun, větší část byla placena z evropských prostředků. Registry byly spuštěny v polovině roku 2012.