Klíčový důkaz v kauze Opencard: Ignorovali radní dodatek ke smlouvě? | E15.cz

Klíčový důkaz v kauze Opencard: Ignorovali radní dodatek ke smlouvě?

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Stepan Bruner

Jan Hrbáček, Euro

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dlouho nebylo úplně jasné, na čem žalobkyně Dagmar Máchová postavila svoji obžalobu deseti pražských radních v čele s Bohuslavem Svobodou a Tomášem Hudečkem v kauze Opencard. Na začátku sdělení obvinění píše o dodatku z roku 2010, blíže jej však nerozebírá. Týdeníku Euro se podařilo zmiňovaný dodatek získat. A z dikce smlouvy mezi magistrátem a společností Haguess vyplývá, že vedení města nemuselo prodloužení s problematickou firmou Haguess (dnes eMoney Services) vůbec podepisovat.

Obžaloba se týká rozhodnutí radních z roku 2012, kterým se sjednotily a o dva roky prodloužily smlouvy s tehdejším dodavatelem Haguessem. Smlouva vypršela letos v polovině června. „Byli srozuměni s tím, že v roce 2010 byl přijat dodatek k licenční smlouvě, který výrazně uvolnil licenční podmínky v tom směru, který magistrátu umožňoval poskytnout sublicenci k užívání software třetí osobě. A to v rozsahu nezbytném pro kvalitní provoz,“ uvedla žalobkyně Máchová.

Systém mohla spravovat i třetí strana

V dodatku ke smlouvě z 12. února, který zveřejňujeme jako přílohu tohoto článku, doslova stojí: „Nabyvatel (magistrát – pozn. red.) je oprávněn poskytnout osobě, kterou případně pověří správou nebo provozem Pražského centra kartových služeb, sublicenci dle svého uvážení bezúplatně.“

Z dokumentu je možné usoudit, že forma znovuzadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění mohla být neopodstatněná a magistrát měl zvolit formu veřejné soutěže. Dodatek smlouvy závislost, takzvaný lock-in, na Haguessu zásadním způsobem uvolnil. Zjednodušeně řečeno, od roku 2010 už správu nebo provoz systému mohla vykonávat i třetí strana.

Před podpisem varoval i ÚOHS

Další pochybení mohlo vzniknout, když před podpisem smlouvy (také obviněným) šéfem magistrátního IT Janem Teskou radnice metropole obdrželo stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který jednoznačně napsal, že neexistuje žádný důvod uzavírat smlouvy s Haguessem na základě přímého oslovení – jednacího řízení bez uveřejnění.

Týdeník Euro proto oslovil exprimátora Bohuslava Svobodu, primátora Tomáše Hudečka a radní zodpovědnou za oblast informatiky Evu Vorlíčkovou, zda o dodatku věděli, a zda s ním pracovali při prodloužení smlouvy s Haguessem. Podle žalobkyně Máchové navíc několikanásobně předražené.

Advokát Vorlíčkové Lukáš Trojan uvedl, že se chystá na předběžné projednání obžaloby, které by mohlo proběhnout koncem tohoto týdne. Obhájce Bohuslava Svobody Petr Toman si předběžným projednáním obžaloby tak jistý není. Jeho klient si je nicméně jistý, že se žádného trestného činu nedopustil.

Hrozila škoda za stovky milionů

„Podle všech dokumentů a informací, které jsem měl v době hlasování Rady dne 3. 4. 2012 k dispozici, zejména pak z prohlášení advokátní kanceláře Abbot Legal a osobní přítomnosti advokáta Jana Krofty na jednání Rady, jsem byl a stále jsem přesvědčen, že postup předložený Radě ke schválení je v souladu se zákonem, ukončuje protiprávní jednání Hlavního města Prahy a odstraňuje riziko soudního sporu s firmou Haguess s negativním dopadem do majetku Prahy,“ vysvětlil Bohuslav Svoboda.

Bývalý primátor byl zároveň přesvědčen, že předchází škodě ve výši stovek milionů, která by zastavením projektu Opencard Hlavnímu městu Praze vznikla. „Obžaloba zkresluje tehdejší situaci a zcela přehlíží důkazy svědčící v můj prospěch. Tento týden proto moji obhájci zasílají soudu vyjádření, ve které se k obžalobě vyjadřují a poukazují na všechna pochybení, k nimž v trestním řízení dosud došlo,“ dodal Svoboda.

„V dané věci v souvislosti s dodatkem k licenčním ujednáním s názorem státní zástupkyně nesouhlasím a neztotožňuji se s ním. S ohledem na právě probíhající trestní řízení a také s ohledem na konzultace se svým právním zástupcem se k této věci dále nebudu vyjadřovat, neboť by to mohlo narušit moji obhajobu,“ uzavřel za trojici obžalovaných primátor Tomáš Hudeček.

Dodatek licenčního ujednání k Opencard

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video