Komunisté už nechtějí „trafiky“ v ČEZ. Lidé nám to vytýkali, říká Filip | E15.cz

Komunisté už nechtějí „trafiky“ v ČEZ. Lidé nám to vytýkali, říká Filip

Vojtěch Filip
Vojtěch Filip
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

KSČM přeformulovala takzvaný toleranční patent, tedy podmínky podpory koaliční vlády ANO a ČSSD. Už netrvá na tom, aby měla své zástupce v kontrolních orgánech státních firem.

Komunisté už nepožadují, aby měli své zástupce v kontrolních orgánech ČEZ a dalších státních firmách - dohromady mělo jít až o 150 postů. Jedna z podmínek podpory menšinové vlády ANO a ČSSD tak krátce před podpisem takzvaného tolerančního patentu padla.

„Nic takového tam není. Nemělo to podporu ve straně. Zaznívaly názory, že by to bylo interpretováno tak, že usilujeme o nějaké trafiky,“ řekl E15 šéf KSČM Vojtěch Filip.

Koncem června byl přitom značně rozladěn z toho, že ministerstvo financí řízené ANO prosadilo do dozorčí rady ČEZ tři své zástupce a nebralo na komunisty ohled. „Když o to neusiluje strana, neusiluji o to ani já,“ podotkl Filip.

Dodal, že strana si vymínila jen to, aby s ní bylo včas konzultováno obsazení jednotlivých ministerstev.

Ještě před měsícem se spekulovalo o tom, jaká místa KSČM obsadí. „O konkrétních firmách jsme se zatím nebavili, jde až o následný krok. Ale každý to portfolio zná. Je to ČEZ, státní lesy, pošta nebo správci vodních toků,“ řekl tehdy komunistický poslanec Jiří Dolejš. Dodal, že strana netrvá na nominantech, kteří jsou jejími členy. „Zprostředkovávat informace z firem nám ale musí odborníci, kterým věříme. Takže chceme mít vliv na jejich výběr,“ podotkl.

Pasáž z tolerančního patentu KSČM o zastoupení strany ve firmách:
 
Strany dohody souhlasí s tím, že KSČM má právo navrhnout obsazení některých funkcí, aby mohla po dobu působení tolerované vlády plnit svou kontrolní roli, zejména ve vnitřních i vnějších kontrolních orgánech centrálních orgánů a přímo řízených organizací, a to podle jednotlivých věcných částí programové dohody. 

Aktuální znění:
Obě strany této dohody konstatují, že jde o menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, a proto KSČM nenavrhne do vlády jako ministry své členy. To však nevylučuje včasné konzultace o obsazení jednotlivých resortů mezi stranami dohody. 

Celý text dohody:
Dohoda politického hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách 2017
Hnutí ANO a KSČM jako odpovědné politické subjekty respektujíce výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu (dále jen Poslanecká sněmovna) České republiky v říjnu 2017 a s odkazem na úspěšný krok k ustavení orgánů Poslanecké sněmovny se dohodly na těchto principech další spolupráce v době jejího 8. volebního období.
Hnutí ANO jako vítěz voleb na základě pověření prezidenta republiky sestaví menšinovou vládu s koaličním partnerem ČSSD, která požádá o důvěru Poslanecké sněmovny poté, kdy její programové prohlášení bylo konzultováno, dohodnuto a zpracováno společnými pracovními týmy odborníků ANO, ČSSD a KSČM, jako dokument, který bude vycházet z programového průniku stran dohody a zejména pro případ ústavních zákonů i z průniků programů dalších parlamentních subjektů.

Základní pravidla dohody
1/ Po schválení dohody zainteresovaných subjektů o programovém prohlášení a žádosti vlády o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou se KSČM zavazuje podpořit tuto žádost svými hlasy.
2/ Vláda se zavazuje podle programového prohlášení předkládat návrh zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit Poslanecké sněmovně ke schválení včas, tak aby mohl být zajištěn celý legislativní proces jejich schválení v obou komorách Parlamentu ČR a to nejpozději 6 měsíců před skončením tohoto volebního období Poslanecké sněmovny.
3/ KSČM nebude iniciovat po dobu mandátu vlády návrh na vyslovení nedůvěry.
4/ Hnutí ANO bude prostřednictvím svých poslanců nebo prostřednictvím vlády předkládat i jiné návrhy ze svého programu, ale takové návrhy nemusí poslanci KSČM podporovat.
5/ KSČM bude své návrhy neobsažené v programovém prohlášení z volebního programu předkládat prostřednictvím svých poslanců a vláda nebude blokovat jejich projednání a je na poslancích hnutí ANO, jak budou pro takové návrhy hlasovat.
6/ V případě záležitostí, které se stanou aktuálními v průběhu volebního období a nejsou zahrnuty v obecných nebo konkrétních ustanovení této dohody, je možné udělat dodatek k této dohodě, který povede ke společnému postupu. Pro přípravu návrhů zákonů či jiných způsobů spolupráce mohou obě strany dohody ustavovat expertní týmy pro dosažení odborného posouzení příslušné záležitosti a dosažení dohody na dalším postupu.
Minimální programová shoda je obsažena v samotném programovém prohlášení a to včetně řazení priorit. Strany této dohody preferují pro hledání další shody zejména na ústavních prioritách obrátit se postupně v pořadí na ČSSD, případně na další strany, které se podílely na ustavení orgánů Poslanecké sněmovny.
Personální zajištění
Obě strany této dohody konstatují, že jde o menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, a proto KSČM nenavrhne do vlády jako ministry své členy. To však nevylučuje včasné konzultace o obsazení jednotlivých resortů mezi stranami dohody.
Dohodovací řízení
V případě sporu o jakoukoli část dohody se sejdou k dohodovacímu řízení vždy expertní týmy obou stran dohody, aby předešly narušení shody v postupu. Pokud nebude dosaženo shody, sejdou se ke spornému bodu předsedové obou dvou stran dohody a budou se snažit najít řešení. Pokud bude i toto jednání obou předsedů neúspěšné, považuje se dohoda za ukončenou.
Pro předcházení sporům bude prováděna kontrola plnění dohody nejméně 2x ročně nebo na žádost jedné ze stran dohody.
 
V Praze, dne 10.7.2018
za hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011
Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011
za KSČM Vojtěch Filip, předseda KSČM
předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video