Lékaři se rozhádali kvůli kampani Zdravotnictví volá o pomoc

Milan Kubek

Milan Kubek Zdroj: Michael Tomes

O ostré kampani České lékařské komory Zdravotnictví volá o pomoc se uvnitř lékařského stavu vede podobně ostrá diskuze. Koření ji urážky a osobní útoky. Části lékařů se totiž nelíbí styl, jakým vedení komory s agenturou Ewing PR kampaň vedou. Členy ČLK jsou přitom všichni aktivní lékaři v Česku povinně.

Zástupci soukromých lékařů důrazně doporučují prezidentovi ČLK Milanu Kubkovi, aby „zvážil, zda je nutné využívat agenturu, jejíž aktivity prestiž lékařského stavu rozhodně nezvýší“. Uvádí to v otevřeném dopise Koalice soukromých lékařů, kterou tvoří zástupci stomatologů, ambulantních lékařů, praktiků pro dospělé i děti a soukromých gynekologů.

Lékařská komora ve své kampani žádá, aby vláda zvýšila veřejné finance, které jdou do zdravotnictví. Zdůrazňuje, že už nemůže zajistit bezpečí pacientů a že se základní péče v nemocnicích rozpadá. Na facebookových stránkách kampaně se objevují hesla: „Máme se bát si jít lehnout do nemocnice? A co naše děti?“

Prezident lékařské komory Kubek nařkl představitele soukromých lékařů z nekolegiality, ješitnosti a snahy se zviditelnit.

Koalice soukromých lékařů už dříve veřejně prohlásila, že zdravotnictví není v tak hluboké krizi. Navíc se soukromí lékaři bojí, že přidáno dostanou jen nemocnice. „Vedení ČLK vystupuje proti našim zájmům a proti zájmům našich pacientů,“ usnesl se před časem sněm Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Prezident Kubek nařkl představitele soukromých lékařů ve vnitřním časopise komory z nekolegiality, ješitnosti a snahy se zviditelnit. V zápise z porady okresních činovníků komory pak zaznělo, že prioritním úkolem kampaně je teď „eliminovat negativní vliv takzvané Koalice soukromých lékařů, která torpéduje aktivitu ČLK a kolaboruje s ministrem zdravotnictví a s ministrem financí“.