Ministerstvo zemědělství vyhlásilo tendr na nového šéfa Lesů ČR

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka Zdroj: E15 Michael Tomeš

Ministerstvo zemědělství zahájilo výběr nového šéfa státního podniku Lesy České republiky (LČR). Podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi a sídlí v Hradci Králové, je od 22. prosince bez generálního ředitele. Posledního šéfa státních lesů Josefa Vojáčka odvolal Marian Jurečka (KDU-ČSL), pověřený vedením ministerstva zemědělství. Dočasně Lesy ČR vede šéf Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiří Groda.

Ministerstvo požaduje, aby uchazeči měli mít úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu lesnického nebo ekonomického zaměření. Splňovat by měli nejméně pětiletou praxi v lesnictví, z toho minimálně tříletou praxi ve vrcholové řídící pozici.

Zájemci mají také předložit koncepci řízení podniku, důraz mají dát na ochranu lesa, rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit, obnovu lesních ekosystémů a ochranu vody, uvádí rezort. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna.

Lesy ČR zamestnávají kolem 4200 lidí. Kromě ústředí v Hradci Králové mají zaměstnance v sedmi oblastních ředitelstvích, v šesti lesnických závodech a v 61 lesních správách. Podnik většinu lesnických prací týkajících se těžby a obnovy lesa zadává prostřednictvím výběrových řízeními soukromým firmám. Každoročně tak vypisuje tendry v hodnotě miliard korun.

Podnik už vypsal výběrová řízení na čtyři odborné ředitele. Po Vojáčkově odvolání totiž složili své funkce i všichni čtyři jemu podřízení manažeři.

Jurečka generálního ředitele Vojáčka odvolal kvůli údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizaci firmy. Vojáček v reakci řekl, že si za rozhodnutím o restrukturalizaci stojí. Podniku se podle Vojáčka podařilo dostat pod kontrolu největší kůrovcovou kalamitu v dějinách České republiky a letos vytvořit zisk před zdaněním a tvorbou rezerv na úrovni čtyř miliard korun. Vojáček řídil podnik od září 2018.