Nejlepší zaměstnavatelé mají o třetinu více motivovaných lidí než ostatní | E15.cz

Nejlepší zaměstnavatelé mají o třetinu více motivovaných lidí než ostatní

Nejlepší zaměstnavatelé mají o třetinu více motivovaných lidí než ostatní
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: shutterstock

try

Rozdíly mezi dobrými a špatnými firmami z pohledu jejich zaměstnanců jsou v Česku značné. Klíčovou roli přitom hraje motivovanost pracovníků. V průměru mají nejlepší firmy 80 procent svých zaměstnanců motivovaných, což je o 26 procent více ve srovnání s ostatními firmami na trhu.

Fakta vyplývají to z výsledků 11. ročníku studie Best Employers Česká republika, který organizovala společnost Aon.

„Vyšší míra motivovanosti vyplývá z několika oblastí, k nejdůležitějším patří férovější přístup vedení k zaměstnancům, lepší pověst společnosti, spravedlivá mzda, odpovídající benefity a schopnost lépe přilákat a udržet lidi,“ vysvětluje projektová manažerka studie Ivana Vandlíčková.

U nejlepších mají lidi největší cenu

Podle samotných zaměstnanců se u těch nejlepších společností vrcholové vedení chová k zaměstnancům jako k tomu nejcennějšímu, co firma má (69 % vs. 40 % u ostatních).

Zároveň nejlepší společnosti plní sliby, které dávají svým zaměstnancům (81 % vs. 55 %), přistupují k nim čestně (83 % vs. 52 %) a vytváří prostředí, které je otevřené a akceptuje individuální rozdíly (84 % vs. 58 %).

Best Employers jsou také vnímáni jako atraktivnější zaměstnavatel, který dokáže přilákat lidi potřebné k dosažení svých cílů (76 % vs. 46 %) a zároveň je ve společnosti udržet (76 % vs. 48 %).

U těch nejlepších zaměstnavatelů má až 69 procent zaměstnanců pocit, že jejich mzda odpovídá jejich přínosu společnosti (v porovnání s 40 % u ostatních).

Tito zaměstnanci také míní, že v porovnání s ostatními společnostmi jsou odměňováni spravedlivě (75 % vs. 45 %).

Best Employers poskytují zaměstnanců takové benefity, které odpovídají jejich potřebám. To tvrdí 84 procent zaměstnanců u těch nejlepších a 57 procent zaměstnanců u ostatních společností.

Lepší hospodářské výsledky

Dva ukazatele, které také ovlivňují výkonnost společnosti, jsou míra fluktuace zaměstnanců a počet žádostí, které firma obdrží, když hledá nové uchazeče.

Celková míra fluktuace u Best Employers je šest procent, u ostatních společností je to více než dvojnásobek (13 %). Nejlepší zaměstnavatelé dostávají více žádostí o zaměstnání (51 vs. 35 žádostí na nové pracovní místo), jsou atraktivnější pro uchazeče, což dělá firmu konkurenceschopnou a do budoucna lépe udržitelnou.

Hlavním důvodem, proč se snažit o vybudování společnosti s vysokým podílem motivovaných zaměstnanců, jsou dlouhodobě lepší obchodní výsledky.

Konkrétně jde o celkovou návratnost na akcionáře. Společnosti, které dosahují vysoké míry motivovanosti, tedy nad 67 procent, mají o 50 procent vyšší návratnost na akcionáře oproti průměru.

Nejlepší zaměstnavatelé v Česku podle počtu pracovníků podle studie Best Employers

Nejlepší zaměstnavatelé Česku podle počtu pracovníků v roce 2014Nejlepší zaměstnavatelé Česku podle počtu pracovníků v roce 2014Autor: Best Employers Česká republika 2014

Nejlepší zaměstnavatelé Česku podle počtu pracovníků (velké firmy)Nejlepší zaměstnavatelé Česku podle počtu pracovníků (velké firmy)Autor: Best Employers Česká republika 2014
Poznámka: malé a střední firmy = s počtem zaměstnanců do 250
Pramen: Best Employers Česká republika 2014

Kdo příští rok zaplatí více na zdravotním pojištění?

Autor: try
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!