NKÚ: MZe utratilo 1,4 miliardy za poradenství bez konkrétního cíle | E15.cz

NKÚ: MZe utratilo 1,4 miliardy za poradenství bez konkrétního cíle

ministr Jurečka
ministr Jurečka
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Michael Tomes)

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ministerstvo zemědělství rozdělilo v letech 2007 až 2014 na dotacích určených na vzdělávání a poradenství 1,4 miliardy korun, ačkoli nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo pod vedením nynějšího ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) uvedlo, že do zděděných projektů už nemohlo zasáhnout, chystá ale zásadní reformu poradenského systému.

Kontroloři se zaměřili jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím. Nejhůře podle NKÚ dopadla oblast dotací určených pro neziskové organizace. O těchto dotacích rozhodovaly do roku 2013 jednotlivé odbory MZe, a to každý podle svého uvážení a bez společných pravidel.

Od roku 2013 MZe sice už mělo pravidla pro výběr projektů, přesto ale k získání dotace stačilo předložit jen velmi obecné a stručné informace o projektu a jeho souhrnných nákladech.

„Zdědili jsme projekty, do jejichž realizace jsme už nemohli zasáhnout. Za působení současného ministra se například pravidla pro poskytování dotací neziskovým organizacím každoročně postupně zpřísňují,“ uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Ministerstvo si podle NKÚ ani nestanovilo strop výdajů, které bylo ochotné žadatelům proplatit. Dotaci tak získaly velmi rozdílné projekty. Například u vzdělávacích projektů pro děti se velmi výrazně lišily náklady na jednoho účastníka. Zatímco účast jednoho dítěte na vzdělávací akci Poznávej les všemi smysly vyšla na 30 korun a u akce Zemědělství žije na 40 korun, tak v případě slavností Rok na vsi to bylo 1400 korun na jednoho účastníka.

Mizivé množství konzultací

Nedostatky odhalili kontroloři i u národních dotací. Z nich ministerstvo financuje například krajská informační střediska, která mají bezplatně poskytovat informace o zemědělství a rozvoji venkova. V praxi se jedná obvykle o pronajatou kancelář, kde pracovník poskytuje konzultace. „Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v kontrolovaném období mizivé,“ uvedl NKÚ. Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 miliony korun. Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce.

Ministerstvo uvedlo, že zjištění NKÚ ohledně krajských informačních středisek podrobně vyhodnotí. „To nám poslouží k zásadní reformě celého poradenského systému, do kterého tato informační střediska patří. Reforma je plánována na letošní rok,“ dodala Ježková.

Vědělo se o tom už dříve

O možné nadbytečnosti krajských informačních středisek (KIS) upozorňovala již dříve i Asociace soukromého zemědělství ČR. Podle ní se přenos informací za poslední desetiletí, kdy střediska fungují, již změnil. Zemědělci jsou podle asociace gramotnější, ale fungují i nové informační kanály jako Portál farmáře, web Státního zemědělského intervenčního fondu nebo jeho cílené maily.

„KIS ve stávající podobě se staly již před řadou let zbytečnými, přežitými složkami informačního prostředí v zemědělství, které z velké části pouze přebírají zprávy z jiných zdrojů a v podstatě informovanost nezlepšují, ale často jen dublují a ve výsledku znepřehledňují,“ napsal Jurečkovi v únoru předseda asociace Josef Stehlík. Navíc podle něj většinu středisek provozuje Agrární komora ČR, mohlo by tak prý jít o nepřímou podporu regionálních struktur této organizace.

Určité nedostatky odhalili pracovníci NKÚ i u evropských dotací. Ministerstvo podle kontrolorů vybíralo projekty jen podle formálních kritérií, aniž hodnotilo jejich reálný smysl a kvalitu. Do roku 2013 resort také nestanovil maximální možnou částku, kterou mohli získat lektoři a přednášející na vzdělávacích akcích. V roce 2013 pak ministerstvo stanovilo limit na 5000 korun za hodinu, od roku 2014 ho snížil na 2000 korun za hodinu.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video