Platební bilance se propadla do schodku 34 miliard. Dolů ji stáhly dividendy

Budova České národní banky

Budova České národní banky Zdroj: Novak Tomas/Euro

Běžný účet platební bilance, která zahrnuje veškeré ekonomické transakce domácí ekonomiky se zahraničím, propadl ve druhém čtvrtletí do schodku 34 miliard korun. Za schodek mohou především vyplacené dividendy.

V prvním čtvrtletí byl účet v přebytku 72,3 miliardy korun, čili v součtu za pololetí je bilance stále aktivní. Vyplývá to z informací České národní banky. Ve druhém čtvrtletí se navíc platební bilance obvykle propadá do schodku.

Výplaty dividend a znovu investovaných zisků je v účtu zahrnutý v bilanci výnosů. Ta ve druhém kvartálu prohloubila schodek na 132,3 miliardy korun, což je pětinásobek deficitu z prvního kvartálu. Nadále se však daří zahraničnímu obchodu, který vykázal přebytek 70,6 miliardy korun.

Finanční účet se přehoupl ze schodku do přebytku 48 miliard korun, což ČNB vysvětluje změnou bankovní pozice vůči zahraničním firmám a vývojem úvěrových vztahů mezi přidruženými podniky.


Příliv zahraničních investic se proti 1. čtvrtletí téměř zdvojnásobil a dosáhl 58,6 miliardy korun. Vyšší měrou k tomuto výsledku přispěli zahraniční investoři v tuzemsku, kteří investovali v Česku 43,2 miliardy korun. „Hlavním zdrojem byl vývoj úvěrových vztahů vůči přidruženým zahraničním podnikům a reinvestování zisku zahraničními vlastníky do tuzemských podniků,“ uvedla centrální banka.

U českých investic v zahraničí se projevily splátky úvěrů zahraničními dceřinými společnostmi českým podnikům ve výši 23 miliard korun. Na druhou stranu české firmy v zahraničních podnicích reinvestovaly zisky za 7,6 miliardy korun.

Čtvrtletní platební bilance ČR (vybrané položky, v miliardách Kč):
Běžný účet -34,071
Obchodní bilance 70,567
Bilance služeb 10,190
Bilance výnosů -132,281
Kapitálový účet 0,072
Finanční účet 48,051
Přímé investice
- v zahraničí
- zahraniční v tuzemsku
58,587
15,445
43,142
Portfoliové investice -81,477
Ostatní investice 70,438