Portál Pražana uspěl v soutěži Egovernment The Best 2020

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib Zdroj: Michael Tomeš, E15

Zdeněk Hřib
2
Fotogalerie

V konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy, které byly přihlášeny do letošního ročníku soutěže Egovernment The Best 2020, zvítězil v kategorii Městské projekty Portál Pražana. 

Nový webový portál má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím. Portál Pražana spustilo hlavní město 1. října letošního roku. 

Výsledky soutěže Egovernment The Best 2020 byly letos kvůli pandemii vyhlášeny online. Slavnostní zveřejnění výsledků se uskutečnilo večer v pondělí 23. listopadu. Portál Pražana zvítězil v kategorii Městské projekty.

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat své záležitosti s městem. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Ať už jde o komunikaci s úřadem magistrátu, městskými částmi, nebo městskými společnostmi včetně zpřístupnění údajů občana z jejich informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad,“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib. 

Portál Pražana nyní nabízí občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Jedná se například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž je možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabízí možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu.