Posílíme ekonomickou diplomacii, slibují shodně strany | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Posílíme ekonomickou diplomacii, slibují shodně strany

Posílíme ekonomickou diplomacii, slibují shodně strany
Ilustrační foto (Profimedia.cz)
• 
ZDROJ: Profimedia.cz
Pavel Otto

Pavel Otto

Zahraniční politika včetně zajištění vnější bezpečnosti státu nejsou témata, kterými by programy politických stran začínaly. S výjimkou ODS je naopak najdeme spíše na konci výčtu předvolebních slibů. A žádné uskupení, dokonce ani TOP 09, se nezmiňuje o tom, že by nějakým způsobem korigovalo aktivity prezidenta Miloše Zemana v Evropě a ve světě.

Strana exministra zahraničí Karla Schwarzenberga nabízí několik konkrétních bodů. Jako jediná přichází s termínem vstupu do eurozóny, podle TOP 09 by to mělo být v letech 2018 až 2020. Úhlavní konkurent občanských demokratů rovněž vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě a přijala finanční ústavu.

ČSSD chce připravit zemi na přijetí eura. Podle ODS a lidovců není vstup do eurozóny na pořadu dne.

Co se týče mezinárodní spolupráce, strany akcentují posilování vztahů s našimi sousedy. TOP 09 píše ve svém programu o Rusku, které považuje za významného obchodního partnera. Připomíná však, že česká diplomacie by měla věnovat zvýšenou pozornost právnímu systému autokratického režimu.

Přetahování musí skončit

ODS, KDU-ČSL nebo hnutí ANO Andreje Babiše naráží na jednu z velkých slabin předchozí exekutivy, jíž byla ekonomická diplomacie a spory mezi Schwarzenbergem a některými členy vlády včetně bývalého premiéra. Podle ODS je třeba klást důraz právě na výrazné posílení obchodních sekcí na českých ambasádách.

Musí skončit přetahování ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu, připomíná ANO. Dodává, že nejen tyto dva úřady, ale i všechny ústavou definované subjekty by měly úzce a korektně spolupracovat.

Chybí definice národního zájmu

Straně práv občanů zemanovci chybí jasná definice „národního zájmu“, ze které by byla odvozena zahraničněpolitická koncepce. O tom, co „národní zájem“ je, chce SPOZ vyvolat celospolečenskou debatu.

O přešlapech prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách Rakouska a Německa nebo jeho nápadu přestěhovat české velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, který v arabském světě vyvolal pobouření, se programy nezmiňují.

Například podle nedávno zveřejněné studie Asociace pro mezinárodní otázky je problém Zemana v tom, že islám považuje za teroristickou ideologii a vyhnání sudetských Němců jemně řečeno zjednodušuje. I v otázkách evropské politiky se svými výroky o společné armádě nebo jednotné korporátní dani ocitá zcela mimo rámec současných úvah. Zmatení pojmů je pro Zemana příznačné, uzavírají autoři materiálu.

Zahraniční politika v stranických programech
ČSSD
» Bude posilovat ambice Evropské unie a její schopnost zvládat krize a aktivně jim předcházet. Také bude podporovat vzájemně prospěšné spojenectví mezi USA a Evropou v bezpečnostní oblasti. Zasadí se o to, aby Česká republika byla aktivním a zodpovědným členem Evropské unie a Severoatlantické aliance.
» Národním zájmem je podle ní úspěšné pokračování procesu evropské integrace.
» Připraví Českou republiku ke vstupu do eurozóny. Euro chce přijmout v okamžiku, kdy to bude pro zemi ekonomicky a sociálně výhodné.
» Za klíčový pokládá rozvoj dobrých vztahů se Slovenskem, Německem, Rakouskem a Polskem.
» Zasadí se o rozvoj a udržení schopností české armády s důrazem na zabezpečení ozbrojených sil moderní technikou a kvalitním personálem, a to včetně zajištění ochrany vzdušného prostoru.
SPOZ
» Podle strany zůstává vládní zahraniční a bezpečnostní politika v zajetí stereotypů, jež neustále hledají nějakého vnějšího protivníka mezi státy, které by mohly být spojenci či partnery. Chybí jí jasná definice národního zájmu, z níž by byla odvozena racionální zahraničněpolitická koncepce a vojenská strategie, a proto bude iniciovat veřejnou diskuzi o národním zájmu a státní doktríně.
» Bude klást důraz na podporu podnikání v zahraničí i propagaci kultury a země obecně. Požaduje zefektivnění ekonomické diplomacie, všestranný rozvoj turismu a spolupráci s krajany. Trvalou prioritou pro ni zůstane péče o nadstandardní vztahy se Slovenskem a rozvoj vztahů uvnitř visegrádské skupiny.
» Prohlubování integrace Evropské unie je podle ní lékem na její neduhy, jako jsou deficit demokracie a přílišný byrokratismus.
» Chce, aby země výrazněji než dosud přispívala k boji proti terorismu. Velké nebezpečí pro národní zájmy vidí v možnosti rozpadu států v okolí Evropy, šíření zbraní hromadného ničení, ohrožení energetické bezpečnosti, ale i urychlování klimatických změn.
KSČM
» Požaduje plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích Evropské unie. Odmítá rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU. » Trvá na prosazování politiky nevměšování do vnitrních záležitostí jiných zemí a odporu vůči všem formám terorismu, včetně státního.
» Chce prosadit modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. Jako dlouhodobý cíl požaduje zrušení NATO a jako minimální cíl vystoupení České republiky z vojenských struktur této organizace. Navrhuje pojetí bezpečnosti Česka a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti.
ANO
» Chce, aby Česká republika byla aktivním, konstruktivním, byť i kritickým, nikoli však kapriciózním členem Evropské unie. Jejím cílem je rozvíjet ekonomické postavení Česka v EU, zároveň považuje za povinnost se konstruktivně vymezovat vůči nesmyslné byrokracii. Podpoří dobrou sousedskou politiku jak s Německem a Rakouskem, tak se zeměmi visegrádské čtyřky.
» Na poli obchodní diplomacie chce ukončit přetahování mezi ministerstvy zahraničních věcí a průmyslem a obchodu a vést jednotnou zahraničněobchodní politiku.
» Slibuje dlouhodobě vyřešit otázku energetické bezpečnosti, i tato politika musí být jasná a nesmí podléhat nahodilým změnám a partikulárním zájmům. Jako prioritní úkol vidí zajištění stability energetických dodávek, cílem musí být snaha o maximální diverzifikaci.
» Zasadí se o provádění aktivní zahraniční i domácí politiky jako reakci na předvídatelný vývoj hrozeb. Zastaví degradaci české armády, bude podporovat dokončení její modernizace.
KDU-ČSL
» Vstup do eurozóny navrhuje až v době, kdy na to bude česká ekonomika připravena. Požaduje přísnější unijní pravidla pro finanční sektor, který způsobil hospodářskou krizi.
» Podporuje rozvoj policejní a justiční spolupráce mezi členy EU, vznik úřadu Evropského veřejného žalobce pro vyšetřování podvodů s evropskými dotacemi.
» Souhlasí s rozšířením Evropské unie o další státy, ale nikoli s plným členstvím Turecka.
» Klade důraz na posílení ekonomické diplomacie a důslednou obranu energetické bezpečnosti, mimo jiné při dostavbě Temelína.
» Prosazuje rozvoj transatlantických vztahů, ale podporuje i budování společných vojenských kapacit v rámci EU.
ODS
» Při zvyšování prosperity se nespokojí pouze s členstvím a účinným působením v Evropské unii, ale žádá rovněž silnou ekonomickou diplomacii, která bude pomáhat českým firmám na další zahraniční trhy a uplatňovat tam jejich výrobky.
» Odmítá federalizaci EU, odebírající další národní kompetence, a vznik evropského superstátu. Případné přijetí eura není pro stranu na pořadu dne a bude aktuální tehdy, až výhody pro české občany a firmy převáží nad nevýhodami.
» Pro bezpečnost České republiky je pro ni zcela zásadní silná transatlantická vazba, členství v NATO a spolupráce s našimi spojenci z okruhu zemí západní civilizace. Plnění závazků v rámci NATO a aktivní účast v zahraničních operacích považuje za nejúčinnější způsob zajišťování bezpečnosti naší republiky a našich spojenců.
TOP 09
» Plnění závazků vyplývajících z členství v Evropské unii a NATO bere jako samozřejmost, která zaručuje stejné chování našich partnerů vůči nám.
» Obranu českých národních zájmů chce provádět efektivněji u evropského stolu a v rámci hlavního proudu Evropské unie. Mnohem obtížněji by se podle ní prováděla ve větší vzdálenosti od Evropy.
» Přijetí eura považuje pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu české ekonomiky za krok, který přinese více užitku než nákladů. Chce pečlivě analyzovat vhodný okamžik vstupu do eurozóny vzhledem k vývoji ekonomik jejich členských zemí a České republiky. Z dnešního pohledu vidí vhodnou dobu k přijetí eura v letech 2018 až 2020.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!