Prachové částice zhoršují průběh pandemie

Dopravní zácpa

Dopravní zácpa Zdroj: Blesk:David Malik

Portál pro udržitelnou mobilitu Čistou stopou Prahou uvedl, že vědci z Oxfordu a Harvardu zjistili, že dýchání prachových částic zvyšuje pravděpodobnost úmrtí v případě onemocnění COVID -19. Zpozornět by měli hlavně řidiči dieselových automobilů, jejichž vozidla ve městech představují potenciálně největší zdroj těchto emisí.

Odborníci z obou univerzit nezávisle na sobě odhalili zejména škodlivý vliv velmi jemných částic do velikosti 2,5 nanometru. „Malé zvýšení dlouhodobé expozice  vede k velkému zvýšení míry úmrtnosti s COVID-19,“ uvedli vědci z Harvardu. Jejich kolegové z oxfordské univerzity upřesnili, že „faktor přispěl přibližně 15 procent k úmrtnosti s COVID-19 na celém světě.“ Obě studie jsou v českém překladu dostupné na stránkách cistoustopou.cz.

Zatímco na venkově bývají největším zdrojem pevných částic lokální topeniště, ve městech jsou to zejména vozy poháněné naftou, pokud mají poškozený či vymontovaný filtr pevných částic DPF. Potvrdilo to i unikátní měření emisí aut za reálného provozu, které pro pražský magistrát v roce 2018 realizovalo ČVUT. Odhalilo, že v Praze může kvůli špatnému DPF za 50 procent emisí pevných částic pouhých pět procent vozů.

Měření tehdy proběhlo pod vedením předního českého odborníka zabývajícího se mj. snižováním emisí z dopravy profesora Michala Vojtíška. Ten v současnosti apeluje na řidiče, aby v případě, že nemají filtr DPF v pořádku, vůbec nevyjížděli. Během epidemie a v situaci, kdy koncentraci emisí v ovzduší zhoršují zimní inverze, jde – jak potvrdili vědci z Harvardu a Oxfordu – doslova o hazard s lidskými životy. Ostatně zákaz vyjíždění s nefunkčním DPF nařizuje i platná česká legislativa.

Podle informací dlouhodobého projektu hlavního města Čistou stopou Prahou, který podporuje aktivní a udržitelnou mobilitu, má naprostá většina řidičů v pražských ulicích filtr pevných částic v pořádku a jejich vozy nadlimitní množství částic nevypouštějí. V rámci boje s covidem-19 i dalšími chorobami, na jejichž vzniku se podílejí škodlivé emise, však Praha ve spolupráci s Policií ČR pravidelně provádí kontroly s cílem zabránit provozu těm autům, které pro obyvatele představují nebezpečí. Přidává se tak k moderním evropským metropolím podporujících čistou mobilitu, v nichž jsou taková opatření běžná.