Průlom: v Česku budou konečně trestně odpovědné i firmy | E15.cz

Průlom: v Česku budou konečně trestně odpovědné i firmy

Sněmovna po letech úvah schválila zavedení trestní odpovědnosti firem. Soudy by je mohly pokutovat, zabavit jim majetek, za vážná provinění by je mohly zrušit.
Sněmovna po letech úvah schválila zavedení trestní odpovědnosti firem. Soudy by je mohly pokutovat, zabavit jim majetek, za vážná provinění by je mohly zrušit.
• 
ZDROJ: reprofoto

jih

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Faktická trestní nepostižitelnost firem a jejich managementů končí. Stejně jako situace, kdy za přečiny firem mohli být soudem potrestáni pouze jednotlivci. Poslanci dnes totiž po letech průtahů schválili zavedení trestní odpovědnosti firem. Soudy je tak budou moci pokutovat, zabavit jim majetek, či je za vážná provinění dokonce zrušit. Pokud tedy předloha projde Senátem a schválí ji prezident.

Firma se proviní, jestliže trestný čin spáchá nejen její manažer, ale i zaměstnanec nebo člověk, který je za firmu oprávněn jednat. Firma nebo organizace však bude odpovědná i tehdy, když se nepodaří konkrétního viníka dohledat

Hrozba finanční pokuty, propadnutí majetku, zákazu účastnit se zakázek nebo dokonce úplného zrušení firmy není malá. „Je to - v uvozovkách - vlastně trest smrti,“ komentoval návrh již dříve ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Poslanec ODS a předseda Unie malých a středních podniků David Šeich původně navrhoval tento „trest smrti“ pro firmy neuplatňovat, nakonec ale pro jeho návrh hlasovala pouze Milada Emmerová (ČSSD). Podle Pospíšila je trest vyžadován právem EU a právnické osoby samozřejmě budou moci využít stejné možnosti právní obrany, jaké využívají fyzické osoby.

Jedním z cílů návrhu je, aby byl možný postih firem v případech, kdy je porušování zákonů při činnosti dané právnické osoby běžným standardem (např. v oblasti ekologie, nakládání s odpady apod.), přičemž buď vůbec nelze zjistit konkrétní fyzickou osobu nesoucí trestní odpovědnost, nebo je sice možné trestně postihnout určitou fyzickou osobu, nicméně firma pokračuje ve svých nezákonných aktivitách.

Hrozila izolace a pokuty

Česko je posledním členským státem EU, který firmy za jejich jednání v rozporu se zákonem nepostihuje. Pokud by návrh neprošel a byl z české strany ignorován, mohl by Brusel s Českem zahájit řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, které by pro stát mohlo skončit i uložením finanční sankce.

Na schválení proto tlačila kromě EU i celá řada mezinárodních organizací, jichž je Česko členem. Právě neexistující úprava trestní odpovědnosti firem Česku znemožňuje ratifikovat celou řadu mezinárodních smluv. České soudy totiž nemohou společnostem ukládat sankce za trestné činy, které tyto smlouvy vymezují.

Okruh trestných činů, za které by bylo možné podniky trestat, sněmovna nakonec rozšířila na téměř osm desítek.

Za co například budou moci firmy být trestány:

- legalizace výnosů z trestné činnosti
- provozování nepoctivých her a sázek
- padělání peněz
- krácení daní
- neoprávněné držení jaderného materiálu
- sexuální nátlak, pohlavní zneužití a trestné činy týkající se dětské pornografie
- poškození vodního zdroje
- neoprávněná výroba a nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
- sjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebo pletichy při zadání veřejné zakázky.

Naopak postih firem za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže zůstane v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zrušit firmu nebo jinou organizaci podle tohoto zákona bude možné, pokud její činnost spočívala hlavně v páchání trestné činnosti. Pokud by to byla banka, bude ji moci soud zrušit až po vyjádření České národní banky. Podobně bude postupovat i v případech pojišťoven a dalších finančních institucí.

Autor: jih

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video