Průmyslové zóny a investiční pobídky. Vláda schválila plán pro severní Moravu | E15.cz

Průmyslové zóny a investiční pobídky. Vláda schválila plán pro severní Moravu

Průmyslové zóny a investiční pobídky. Vláda schválila plán pro severní Moravu
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Euro E15

jih

Nové průmyslové zóny, investiční pobídky, snížení byrokratických či příliš přísných ekologických překážek podnikání. Taková jsou hlavní opatření kterými chce stát pomoci Moravskoslezskému kraji. Návrh ministertsva průmyslu a obchodu dnes schválila vláda.

Balík opatření obsahuje sedm finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci kraje, případně dalších subjektů. „Mezi opatřeními jsou například dotace na revitalizační projekty, nové programy podpory podnikání, úprava investičních pobídek a zlepšení podnikatelského prostředí pro investory či nasměrování evropských peněz do MS kraje,“ uvedl ministr průmyslu Jiří Cienciala.

Vládní materiál obsahuje rozbor situace a pět možných variant řešení budoucnosti Dolu Paskov. Žádné opatření neřeší přímo situaci v OKD, ale cílem všech je minimalizace negativních dopadů. Otázka budoucnosti Dolu Paskov zůstává otevřená. „Stále platí, že vláda nehodlá finančně pomáhat soukromému vlastníkovi, ale s ohledem na tisíce pracovních míst chceme a budeme jednat o všech možnostech, které by mohly přispět k prodloužení těžby po roce 2014,“ uvedl Cienciala.

Návrhy opatření vznikly postupně na jednáních tzv. krizového štábu v Ostravě. ten se má i nadále pravidelně scházet a další návrhy budou následovat, dodal Cienciala s tím, že nejen průmysl, ale i další odvětví, jako například zemědělství a konkrétně státní podnik Lesy ČR, nebo stavební firmy, jsou totiž zdrojem pracovních příležitostí.

Hlavní protikrizová opatření vlády pro Moravskoslezský kraj

Finanční opatření:

1. Revitalizační projekty – již dříve schválené projekty připravené v rámci Programu revitalizace po hornické a hutnické činnosti v MS kraji v objemu kolem 3 mld. Kč (sanace a rekultivace např. Odval Hrabůvka, odkalovací nádrže Karvinsko. Předkladatelé: města a obce, firmy, s.p. Diamo)
2. Laguny Ostramo - dokončení likvidace ekologické zátěže – 1 mld. (nebilanční kaly 92 tis.t)
3. Nový program podpory podnikání v MSK orientovaný na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace. Aktivace existujícího programu Podpora rozvoje regionů MMR.
4. Budování průmyslových zón – změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – snížení poplatků za vynětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu ve vybraných průmyslových zónách a u vybraných dopravních staveb.
5. Nový program podpory podnikání orientovaný na zpřístupnění investičního a provozního financování prostřednictvím ČMZRB (zvýhodněné úvěry a finanční příspěvky k úvěrům)
6. Investiční pobídky – zvýšení hmotné podpory vytváření nových pracovních míst v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a rozšíření regionů s tzv. soustředěnou podporou státu.
7. Aktivní politika zaměstnanosti – navýšení rozpočtu Krajské pobočce úřadu práce podle potřeb nových investorů.

Systémová opatření:

1. Likvidace ekologických zátěží v MS kraji
2. Urychlení příchodu investorů do MS kraje
3. Projekty dopravní infrastruktury v MS kraji

Elektřina:

4. Analýza možností snížení cen elektřiny a jejich složek
5. Analýza možností dalšího snížení poplatků za OZE a dalších poplatků
6. Ekologické průmyslové limity – nenařizovat firmám přísnější limity než požaduje EU
7. Ustavení vládního zmocněnce

Zlepšení prostředí pro investory:

8. Snížení administrativní zátěže pro investory při zahajování staveb ve veřejném zájmu
9. Zjednodušení postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách
10. Urychlení rozhodování ÚOHS u veřejných zakázek

Evropské peníze:

11. Realokace z operačního programu Technická pomoc do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
12. Otevření cílených výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
13. Rozdělení evropských peněz v novém programovacím období 2014- 2020 ve prospěch Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Autor: jih
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!