První česká sdílená pojišťovna meziročně zečtyřnásobila počet klientů

Zdroj: ČTK

Nedrží klienty na uzdě pomocí sankcí. Za bezeškodné období a doporučení vrací peníze. Funguje online, rychle a flexibilně. To jsou hlavní benefity První klubové pojišťovny, jediné v Česku založené na principu sdílené ekonomiky. S novátorským přístupem jejích zakladatelů začala na tuzemském pojišťovacím trhu tichá revoluce. Meziročně hlásí pojišťovna 300% nárůst počtu klientů.

Smluvní závazky na několikaleté období, splátky pojistného, ze kterých klient (pokud nepřijde nehoda) už nikdy nic neuvidí a robotické korporátní postupy – běžná praxe velkých pojišťoven. Dnes už ale český zákazník má na výběr.

V roce 2015 vstoupila na tuzemský pojišťovací trh První klubová pojišťovna a rozvířila klidné vody. Její klienti totiž mohou bezplatně ukončit své pojistky bez průtahů kdykoliv potřebují a za bezeškodné období dostávají část uhrazeného pojistného zpět. Další bonusy získávají za doporučení pojišťovny známým, čímž vzniká vřelé komunitní prostředí, na němž si Klubovka zakládá a díky kterému je jedinečná.

Klienti tímto způsobem šetří až několik tisíc korun ročně. Některým díky bezeškodnému období a doporučení nových členů vyplatí Klubovka zpět dokonce ještě vyšší částku, než zaplatili na pojistném. Loni se našlo takových klientů 80. Přes 50 členů pak dostalo od pojišťovny zpět 40 a více procent ze svého pojistného. V té době měla Klubovka okolo 2000 klientů, zatímco dnes se blíží k počtu 8000. Kladné recenze se rychle šíří, a tak letos uzavřela již více než 3500 pojistek. Loni jich za stejné období bylo 1160.

Princip nakládání pojišťovny s vybranými financemi není složitý, přesto je, jak se zdá, dokonale funkční. Klubovka si za správu nechá z uhrazeného pojistného 17 procent. Čtvrtina peněz, které nevyplatí na škody, jde do fondu rezerv na případné větší pojistné události. Ostatní peníze rozdělí zpět klientům. Maximum nákladů na provoz ušetří tím, že funguje online a přijímá pouze elektronické platby.

Lidé často opomínají základní pojistky

Fakt, že si Klubovka vede čím dál lépe a přestupují k ní tisíce nových klientů, je pro české pojišťovnictví impulsem ke změně zastaralého a zkostnatělého systému. Ukazuje, že sdílenou ekonomikou může profitovat jak firma, tak zákazník.

Komunitní prostředí Klubovky, kde se mezi sebou členové často znají a jejich řady se rozšiřují většinou díky pozvání a doporučení, minimalizuje riziko pojistných podvodů a tzv. nafukování škod. „Naši klienti vědí, že pokud by si ze společného balíku peněz nechali vyplatit něco navíc, nad rámec reálné škody, jejich známý, který je pozval, ve výsledku také dostane zpět méně peněz. Toto morální hledisko snižuje tendenci podvádět,“ vysvětluje Orawski.

Klubovka nabízí všechny běžné formy pojištění, včetně úrazového pojištění s výjimečně vysokým krytím dlouhodobých zdravotních následků a také následků terorismu, který většina pojišťoven zatím řadí do výluk. Kompletní přehled produktů pojišťovna uvádí na svém webu, kde se v samostatné sekci věnuje jejich důležitosti a bližšímu popisu.

Podle Orawského totiž není snadné zorientovat se v tom, které pojistky člověk opravdu potřebuje. Často pak lidé opomíjejí ty zásadní, jako je pojištění odpovědnosti nebo úrazové pojištění, kde přitom náklady na krytí vzniklé škody mohou výrazně převyšovat majetek dotyčného.

Ačkoliv se Klubovka zatím řadí k menším pojišťovnám, klienti se nemusejí obávat neschopnosti krytí větších škod. Jako jediná pojišťovna svého druhu získala licenci ČNB a má po boku silného investičního partnera – finanční skupinu RSJ Karla Janečka.