Rozsudek proti ČSSD není pravomocný, Altner jej ještě nepřevzal

Lidový dům, sídlo ČSSD

Lidový dům, sídlo ČSSD Zdroj: ctk

Rozsudek, podle kterého má ČSSD zaplatit 337 milionů bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi za právní služby v případu kolem Lidového domu, zatím stále není pravomocný. Altnerův zástupce Václav Veselý potvrdil, že rozhodnutí dosud nepřevzal. Vládní strana to považuje za pozitivní věc, protože Nejvyšší soud (NS) má v rámci řízení o dovolání čas odložit právní moc či vykonatelnost rozhodnutí pražského městského soudu. NS však dovolání obvykle dostane až po měsíci od jeho podání.

Původně se hovořilo o tom, že kvůli převzetí rozsudku sociálními demokraty vyprší lhůta pro zaplacení dnes, Veselý však rozhodnutí zatím nemá. „Podle mého názoru to pravomocné není, my nemáme doručeno, my jsme to ještě nepřevzali,“ řekl Veselý. Zásilku převezmeme ve lhůtě, uvedl bez dalších podrobností. Ze zákona by měla být zásilka považována za doručenou i bez převzetí po deseti dnech, podle ČSSD proto následující třídenní lhůta k zaplacení začne běžet nejpozději 16. dubna.

Informace od Veselého potvrdil v prohlášení i Jiří Chvojka, mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina a Partners, která zastupuje sociální demokraty. „Z hlediska klienta je současný stav pozitivní, protože dává možnost, aby Nejvyšší soud včas odložil právní moc, eventuálně vykonatelnost napadeného rozhodnutí do doby, než rozhodne o dovolání, které jsme minulý týden podali,“ uvedl Chvojka.

Odloží soud vykonatelnost rozsudku?

ČSSD v dovolání rozporuje především oprávněnost a zákonnost smluvní pokuty. Strana také soudu navrhla, aby odložil právní moc, eventuálně vykonatelnost rozsudku, a to až do doby, než o dovolání rozhodne. Samotné podání dovolání totiž nemá obecně na vykonatelnost napadeného rozhodnutí vliv.

Dovolání se podává u soudu prvního stupně, NS ho obdrží obvykle měsíc poté, řekl mluvčí NS Petr Tomíček. Návrh na odklad vykonatelnosti nezavazuje soudce rozhodnout celý případ přednostně. „O návrhu na odklad vykonatelnosti ale mohou soudci rozhodnout zvlášť, tedy dříve než ve věci samé. Ale když by třeba návrhu vyhověli, neznamená to, že by předjímali, jak ve věci rozhodnou,“ řekl Tomíček. Soud pak průměrně rozhoduje v civilních věcech 200 dnů.

Strana si vzala úvěr, peníze ještě neposlala

Vládní strana si kvůli zaplacení vzala úvěr, ale peníze zatím posílat nechce. Chvojka v sobotu řekl, že právníci se musí dohodnout s exekutory ohledně toho, komu vlastně platit. V Lidovém domě už se totiž přihlásilo 17 Altnerových věřitelů s pohledávkami přes 20 milionů korun.

V úvahu tak přichází využití „přikázání jiné peněžité pohledávky“. „Exekutor v takovém případě vydá exekuční příkaz, ve kterém povinnému (JUDr. Altner) zakáže, aby se svou pohledávkou jakkoli nakládal,“ uvedl mluvčí exekutorské komory David Sahula. ČSSD by exekutor současně zakázal v této výši pohledávku vyplatit. Altnerovi by pak připadla částka, o kterou soudem přiznaná odměna za právní služby převyšuje dluhy v exekučních řízeních vedených proti němu. Serveru Blesk. cz Sahula řekl, že vůči Altnerovi je podle údajů v Centrální evidenci exekucí ČR aktuálně vedeno 13 pravomocných exekučních řízení na celkovou peněžitou povinnost 1 048 580 korun.

Veselý o exekucích nemá informace, Altnera zastupuje jen ve sporu s ČSSD. „Já o tom vím jenom z tisku, o některých exekucích vím od klienta, ale podstatu, proč je exekuovaný, to nevím,“ uvedl Veselý. ČSSD by podle něj měla exekuce řešit s exekutory, případně s Altnerem, ale ne přímo s věřiteli. „Nejlíp ví můj klient, kdo je jeho věřitelem,“ řekl.

My jsme se v podstatě měli domluvit jen na platebním místě, kam by měli platit


Rozsudek by měl být v právní moci nejpozději začátkem příštího týdne. Další jednání mezi Veselým a právními zástupci ČSSD se mají týkat pouze technických záležitostí. „Předběžně jsme domluvení, že budu volat, že bychom se domluvili na schůzce, ale dneska se nesejdeme. My jsme se v podstatě měli domluvit jen na platebním místě, kam by měli platit,“ uvedl Veselý.

Soudy Altnerovi pravomocně přiznaly částku přes 18,5 milionu korun, která vzrostla o dalších více než 318 milionů kvůli smluvní pokutě. Spor začal v roce 1997, kdy ČSSD uzavřela s Altnerem smlouvu o právní pomoci v kauze Lidový dům s tím, že v případě úspěchu ve sporu mu bude vyplacena smluvní odměna deset procent z hodnoty budovy.