Snaha zkrotit velkou vodu stála ministerstvo 15 miliard. Další miliony připravuje

Stavba bariér.

Stavba bariér.

Ministerstvo zemědělství zaplatilo v rámci protipovodňového programu od roku 2002 zhruba 15 miliard korun. Dalších 600 milionů korun úřad připravil pro letošní rok, resort bude hlavně cílit na projekty, které udrží vodu v krajině.

V letech 2002 až 2014 podpořilo ministerstvo zemědělství v rámci protipovodňového programu celkem 822 staveb. Z toho více než 100 milionů stálo 30 staveb. U 237 projektů přesáhly náklady deset milionů korun.

„Ve schváleném rozpočtu pro letošní rok máme na rozjezd této etapy 600 milionů korun,“ uvedl náměstek pro vodní hospodářství Aleš Kendík. Dodal, že nadcházející třetí etapa programu se má zaměřit především na projekty s cílem zadržet vodu v krajině.

Podle Kendíka jsou finance na rozjezd programu dostačující. „V návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 budeme samozřejmě požadovat finanční prostředky větší,“ podotkl. V posledních letech na protipovodňová opatření směřovalo zpravidla okolo dvou miliard ročně.

Za další z priorit ministerstva v oblasti vodohospodářství označil ministr zemědělství Marian Jurečka také zabezpečení dostatečných vodních zdrojů pro případy sucha. „Zatím pomohou přehradní nádrže, výhledově budeme muset uvažovat o podpoře moderních forem závlah,“ řekl ministr. S podporou zavlažování podle něj počítá Program rozvoje venkova pro roky 2014 až 2020. V jeho rámci by měly být podpořeny také technická a přírodě blízká opatření k posílení retence vody v půdě.

Podnětem pro rozsáhlejší protipovodňové investice byly velké záplavy v nedávné minulosti, zejména v letech 1997 a 2002.