Vnitro bobtná: počet úředníků řešících migraci se blíží počtu azylantů

Budova ministerstva vnitra

Budova ministerstva vnitra Zdroj: ctk

Tomáš Haišman je jedním z nejzkušenějších státních úředníků, který řešil už migrační vlnu způsobenou válkami v bývalé Jugoslávii. Na ministerstvo vnitra nastoupil v prosinci 1992, kde od té doby řídí Odbor azylové a migrační politiky. V současnosti vede více lidí než mnozí ministři. Počty jeho zaměstnanců kvůli migrační krizi i vyřizování žádostí o dlouhodobý pobyt několikanásobně narostly.

V roce 2010 v azylovém oddělení pracovalo 275 lidí, v minulém roce to už bylo 938 zaměstnanců. To je více, než mají některé celé resorty jako školství, zemědělství nebo kultura. Zaměstnanci migračního odboru tak dnes tvoří více než třetinu zaměstnanců celého ministerstva. Ten je zároveň jediným, který v posledním období výrazně narostl. Ve zbytku úřadu naopak počet pracovníků klesl o 54 lidí.

„Loni se navyšovala místa v odboru v důsledku zvýšené migrace do Evropy,“ vysvětluje Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva. V dlouhodobějším srovnání byl ovšem loni počet žádostí o mezinárodní ochranu malý. Rozhodně nedosahuje intenzity přelomu tisíciletí, v rekordním roce 2001 žádalo Česko o azyl přes osmnáct tisíc lidí, loni bylo žadatelů 1525.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Za nábory v předchozích letech stálo podle Malé vyřizování žádostí o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, které odbor před pěti lety převzal od cizinecké policie. Server Aktuálně informoval, že vnitro mělo v té době na tuto agendu vyčleněno o 40 procent méně personálu než policisté, a proto někteří cizinci čekali na rozhodnutí o povolení k pobytu i více než rok.

Právě v době předávání agendy se totiž podalo přes 130 tisíc žádostí o vydání či prodloužení dlouhodobých pobytů nebo víz. „Z tohoto důvodu se odpracovalo velké množství přesčasových hodin,“ přibližuje situaci na ministerstvu Malá. V letech 2013 a 2014 se počet těchto žádostí podle zpráv ministerstva snížil zhruba o 50 tisíc.