Zakázky se nebudou posuzovat jen podle ceny, rozhodla vláda

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: ctk

Zákon o zadávání veřejných zakázek má usnadnit hodnocení tendrů podle více kritérií a nesoustředit se pouze na nabízenou cenu. Technickou novelu zákona

Vláda na dnešním jednání schválila návrh technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Má mimo jiné usnadnit hodnocení tendrů podle více kritérií a nesoustředit se pouze na nabízenou cenu. Změny mají platit od 1. ledna 2015, musí je však ještě odsouhlasit poslanci a senátoři.

Legislativní změnu připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které chce potlačit praxi zadávat zakázky takzvaně „na cenu“, tedy nejnižší nabídce bez vyhodnocení ostatních kritérií. Novela navrhuje rozšíření dílčích hodnoticích kritérií použitelných k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. „Zadavatel tak bude moci jako jedno z dílčích hodnotících kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky,“ uvedlo MMR.

Změnu ocenila i Hospodářská komora České republiky, podle které novela urychlí přezkum zadávacích řízení a zlepší podmínky pro ekonomický vývoj v nejvíce dotčených oblastech české ekonomiky. Komora zejména vítá vznik institutu koncentrace řízení. Návrh na přezkum totiž bude muset nově obsahovat důvody pro přezkum a zároveň důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Právě tyto důvody a důkazy, které nebude možné v průběhu řízení měnit, mají výrazně omezit možné průtahy, uvedla komora.

V případě jediné nabídky se tendr rušit nemusí

Novela ruší i povinnost zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky. Za určitých okolností tak bude moci zadavatel vyhlásit vítěze, bude ale muset doložit, že je to pro něj ekonomicky výhodné. Ministerstvo také navrhuje zrušit povinnost předložit oponentní odborné vyjádření ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek vládou.

Návrh novely ruší i ustanovení, která upravují seznam hodnotitelů. „Přijetím tohoto návrhu dojde k celkovému zrušení tohoto právního institutu. Důvodem těchto změn je příprava nové koncepce státní expertíz,“ uvedlo MMR.

Jde zatím o drobné změny, větší význam resort přikládá připravovanému novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který vychází z nové evropské směrnice. Zadavatelům veřejných zakázek tato směrnice Evropského parlamentu umožní při výběru vítěze klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty či inovace. „Nová kritéria ukončí diktát nejnižších cen a postaví opět kvalitu do centra pozornosti,“ řekl již dříve zpravodaj Evropského parlamentu Marc Tarabella. Nový zákon by měl podle vedení MMR platit od 1. ledna 2016.