Zbrojař Michal Strnad: Czechoslovak Group se blíží obratu jedné miliardy eur

Michal Strnad

Michal Strnad Zdroj: Michael Tomeš

Michal Strnad
Michal Strnad
3
Fotogalerie

Otec vybudoval silnou strojírenskou skupinu Czechoslovak Group, syn se nyní stará o její každodenní chod. To je v kostce podnikání Jaroslava a Michala Strnadových. „Táta se zaměřil na nové možnosti, mně připadla operativa,“ říká Michal Strnad ve svém prvním rozhovoru s českými médii. Holding většinou kupuje firmy v problémech a staví je na nohy. Už se mu to povedlo s kopřivnickou Tatrou, nyní oživuje další tradiční českou značku Avia. „Podíl civilní výroby už převažuje nad zbrojní,“ dodává Strnad. Obrat jím vedené CSG atakoval v roce 2017 hranici jedné miliardy eur.

Jste už třetím rokem ředitelem CSG. Jak vycházíte s otcem jako zakladatelem skupiny?

Táta neřeší její běžný chod, zaměřuje se na nové příležitosti a investice. Mně připadl dohled nad všemi společnostmi i kontakt se strategickými zákazníky. S managementem firem pravidelně probírám plnění výrobních a obchodních plánů. S tátou komunikujeme podle potřeby. Do provozu podniků ale už několik let nezasahuje. Navíc je pod mým vedením nastavení v holdingu takové, že jednotlivé společnosti mají velkou míru autonomie a jejich managementy mají odpovědnost za své výsledky.

Proč post výkonného šéfa nezaujal manažer, kterého by skupina najala? Takový postup jste zvolili například u Tatry, kterou CSG spoluvlastní s podnikatelem Reném Materou, nebo třeba u Avie.

Něco jiného je řízení holdingu a něco jiného je management jeho jednotlivých výrobních firem.

Skupina jako taková není od toho, aby členské společnosti řídila, ale aby chránila práva vlastníka. Při výstavbě CSG se ukázalo, že místo najatých manažerů je lepší, aby v jejím čele stál člen vlastnické rodiny. V rychle rostoucí skupině to stabilizovalo vztahy.

Kde jste získával zkušenosti?

Podnikání je součástí života naší rodiny, vnímal jsem to odjakživa. Už v 18 letech jsem samostatně založil a vedl dvě menší firmy, vedle toho se zabývám investicemi do startupových projektů.

Co se týče CSG, sbíral jsem praxi v různých částech holdingu od skladového hospodářství až po obchod a účastnil se důležitých jednání s tátou. Moje zapojení rostlo rok od roku. Nebylo to tak, že jsem jednoho dne přišel a stal se ředitelem.

Váš otec před lety prorazil s opravami a modernizacemi starší vojenské techniky z bývalého východního bloku. Chcete v tomto byznysu pokračovat, nebo vidíte perspektivu jinde?

Ať už to jsou opravy, modernizace nebo dodávky náhradních dílů na postsovětskou techniku, nadále tvoří poměrně velké procento obratu naší nejstarší společnosti Excalibur Army, na níž CSG vznikla. A myslím, že to ještě nějakou dobu potrvá. Můj osobní odhad je pět let.

Co pak?

Samozřejmě se chceme více orientovat na prvovýrobu, na čemž už několik let pracujeme. Od americké General Dynamics jsme koupili licenci na obrněné transportéry Pandur, které vyrábí společnost Tatra Defence Vehicle. Ta je dodává i české armádě. Podnikáme také další kroky, abychom se z opravářů východní techniky stali prvovýrobci. Chceme mít více vlastních produktů, většinu nyní sami vyvíjíme.

V portfoliu máte přes dvacet výrobních firem, část na Slovensku a jednu v Srbsku, další desítky společností skupiny se věnují obchodu a nevýrobním službám. Dojde k rozčlenění skupiny?

Poměrně intenzivně o tom diskutujeme. Chtěli bychom CSG rozdělit na několik divizí. Pracovně lze hovořit o divizi „defence“ zahrnující výrobu, servis a modernizace pozemní techniky a divizi automotive s Tatrou a Avií.

Dále by to byla divize zaměřená na železnici, kam by patřilo Dako CZ produkující brzdy pro kolejová vozidla a slovenský podnik ZTS Metalurg. Věnujeme se i letectví, jde o společnosti Job Air Technic, která je největší opravnou civilních letadel v tuzemsku, a Českou leteckou servisní, kterou jsme koupili od Omnipolu.

A některé společnosti lze označit jako high-tech, kam patří vývoj a výroba elektroniky včetně radarů.

Přímo vám, a nikoliv CSG patří firma Retia. Loni jste koupili i společnost Eldis, která také vzešla z pardubické Tesly. Máte nejblíže právě k elektronice?

Pravda je, že se jí věnuji poměrně intenzivně. A k tomu, že vlastním Retii, vedly obchodní a řekněme strategické důvody. V CSG je řada společností exportujících vojenský materiál do zahraničí. To je citlivá oblast, kde musíte neustále řešit reputační otázky. Retia stojí mimo celek holdingu jako vyjádření faktu, že se jedná o svébytnou high-tech společnost, která nemůže být spojována s celkovým byznysem skupiny.

Oproti tomu Eldis, která vyrábí letištní radary, spadá pod CSG. Kromě ní jsme na konci minulého roku koupili ještě CS Soft, která se zabývá vývojem softwaru pro řízení letového provozu. Bylo by logické, aby tyto podniky v rámci high-tech divize, jejíž organizaci zvažujeme, spolupracovaly.

Mimochodem o Retii jste se střetli s Omnipolem. Nakolik je tradiční český obchodník se zbraněmi pro CSG konkurentem?

Omnipol je spíše obchodní společnost, v některých teritoriích bezpochyby velmi úspěšná. My jsme více průmyslníci. Neskrývám ale, že pro nás konkurenci do jisté míry představuje.

České armádě dodáváte těžkou techniku jako pandury nebo tatrovky. Máte tedy oproti Omnipolu výrazně dominantnější postavení?

Myslím, že nás nejde s Omnipolem srovnávat. U vojenské techniky s výjimkou pasivních sledovacích systémů je obchodník, zatímco my jsme domácí výrobce. Je normální, že stejně jako je v Česku jeden silný letecký výrobce nebo jeden silný producent ručních zbraní, tak existuje i jeden silný výrobce pozemní techniky. Tím jsme se stali my.

Do jisté míry tedy dominantní postavení máte…

Určitě není pravda, že v zakázkách pro českou armádu dominujeme. Donedávna jsme jí nic nedodávali, ale naopak jsme od ní kupovali nepotřebnou techniku. První větší zakázka, kde fungujeme jako výrobce a dodavatel, je dvacet kusů velitelsko-štábních a spojovacích pandurů.

Pak samozřejmě dodáváme tatrovky, které už v minulosti tvořily drtivou část vozového parku našich vojáků, a tento stav by tedy platil za jakéhokoliv vlastníka. A projekty obrněných vozidel Titus 6x6 nebo izraelských 3D radarů, na jejichž výrobě by se podílela Retia, ještě nejsou definitivně rozhodnuté. Nejedná se o podepsané kontrakty, ale projekty v jednání.

Občas zaznívá názor, že jeden monopolní dodavatel jako CSG může být rizikem…

V některých médiích je to zmiňováno. Údajně jde o riziko pro zajišťování obrany Česka, což nás ve veřejném prostoru výrazně poškozuje. Je to faktický nesmysl s ohledem na objemy našich dosavadních dodávek a na postavení jiných, monopolních dodavatelů letecké techniky či některých zbraní.

CSG je naopak velkou šancí pro zajišťování obrany země, protože na rozdíl od dob minulých jde cestou vlastnictví a výroby obranných technologií nezávisle na zahraničním dodavateli. Daleko nebezpečnější jsou naopak prostředníci, kteří chtějí dodat armádě zahraniční techniku a zbraně, případně za to lobbují.

Která z divizí, o nichž jste se zmínil, je podle vás nejperspektivnější?

Všem společnostem CSG se věnujeme stejně intenzivně. Pokud bychom s nějakou nepočítali, nemělo by smysl ji vlastnit. Divize tvoříme hlavně proto, abychom mohli podniky více rozvíjet. Aby v nich působili odborníci úzce zaměření na dané odvětví. Nebudu ale skrývat, že v současnosti má ohromný potenciál obranný průmysl. Když dnes ve zbrojařině nemá někdo práci, nutně musí dělat něco špatně. Jinak se to vysvětlit nedá. Fabriky máme naplněné prací na několik měsíců dopředu. A co se týče budoucnosti, určitě ji má letectví a radarová technika. Všem zaměstnancům ale neustále zdůrazňuji, že klíčový je obchod a maximální flexibilita vůči zákazníkům.

Říkal jste, že se zaměříte na vývoj nových produktů. Co plánuje Excalibur nebo Tatra?

Excalibur má projekt obrněného vozidla 4x4 na podvozku Tatra, který vyvíjí se zahraničními partnery. Dále jsou to různé speciální nástavby pro vojáky také na tatrovácké platformě. Je to například raketomet, který na loňském veletrhu IDET získal ocenění.

Chcete být vnímáni jako výrobci a exportéři vojenské techniky, nebo se postupně přeorientujete spíš na civilní produkci?

Jsme industriální skupina, určitě nejsme jen zbrojaři. Obranný průmysl v současnosti představuje necelých padesát procent obratu CSG. Podíl civilní výroby se postupně navyšuje. I naše poslední akvizice, ať už je to Eldis, srbský strojírenský podnik IMK 14. oktobar nebo CS Soft, jsou zaměřeny spíše na civilní produkci a služby.

Jak dopadlo loňské hospodaření CSG?

Podařilo se splnit plány, obrat je oproti roku 2016 o čtvrtinu vyšší. Bude se pohybovat mezi 24,5 až 25 miliardami korun, atakujeme hranici jedné miliardy eur. Z výsledků mám zatím k dispozici zisk před započtením úroků, daní a odpisů, který se pohybuje mezi 2,4 až 2,5 miliardy korun. Jde o prvotní čísla, která ještě nejsou konsolidovaná.

Které vaší firmě se vedlo nejlépe?

Už tradičně Excaliburu, který dosáhl opravdu pěkného výsledku. Jeho zisk se blíží šesti stům milionům korun. Tatře se také relativně dařilo, i když loňský plán nesplnila. Bylo to částečně tím, že byl hodně ambiciózní. Přestože meziročně opět stoupla, skokový nárůst produkce a prodejů o třetinu, jaký se podařil v roce 2016, se neopakoval. Nejde to pokaždé. Čísla mohou do budoucna pozitivně ovlivnit strategické exportní zakázky Tatry, na kterých pracujeme.

To jsou úspěšné firmy skupiny. Máte nějaké neúspěšné?

CSG kupuje společnosti v problémech. Existují takové, které se nám ještě nepodařilo nastartovat tak rychle, jak jsme si představovali. Vnímáme to jako normální jev. Když přicházíte do firmy, která je v insolvenci nebo v konkurzu, je tam nesmírně mnoho proměnných. Než se podaří sestavit manažerský tým a podnik se rozpohybuje, zabere to určitý čas.

Jak je na tom Avia, kde jste zahájili výrobu teprve loni?

Obchod trochu předběhl zbytek fabriky. Samotné vozidlo jako produkt ještě není úplně doladěné. Týká se to hlavně konstrukce, kde nás čeká ještě hodně práce. Také je třeba zlevnit výrobu, musíme zapracovat u subdodavatelů. Na druhé straně už jsou auta homologovaná, první kusy předáváme našim dealerům. Jde nám o zpětnou vazbu, o první reakce na to, co je ještě potřeba vylepšit.

Kolik avií se už vyrobilo?

Výroba už běží, ale není sériová. Loni jsme finalizovali několik kusů, další jsou rozpracované.

Předloňský export českých výrobců zbraní a vojenské techniky se přiblížil dvaceti miliardám korun. Je ještě možný další růst?

Zaznamenáváme poměrně hodně poptávek, takže překonání předloňského rekordu nelze vyloučit. Obchody v tomto odvětví ale nejsou krátkodobým byznysem. Jestli chcete letos něco podepsat, musel jste to mít připravené dva až tři roky dozadu.

Co tedy letos podepíšete? A do jakých teritorií své obchodní aktivity směřujete, případně kam byste chtěli proniknout a s jakými výrobky? Tatra chtěla například více vyvážet do Ruska.

Dodáváme civilní auta ruským těžařským společnostem, ale nejsou to žádné stovky kusů. V obranném průmyslu vidíme potenciál hlavně ve spolupráci se západními zbrojovkami, včetně amerických, jako je General Dynamics. Co se týče trhů, snažíme se rozvíjet vztahy mimo jiné v Africe. Bez místních partnerů, kteří detailně znají prostředí, se ale obchody v podobných teritoriích dělat nedají.

Licenci na pandury máte pro celou východní Evropu? Rýsuje se vám někde zakázka?

Jsme exkluzivní výrobce pandurů pro řadu teritorií. V pokročilém stadiu máme nyní rozpracované dvě obchodní příležitosti. Jeden ze zákazníků je v Asii, druhý ve východní Evropě. Konkrétní být ale zatím nemohu.

Michal Strnad (25)
Samostatně založil a vedl několik společností, zabýval se i investicemi do startupových projektů. Vedle toho se postupně zapojoval do práce ve skupině Czechoslovak Group po boku otce Jaroslava, jejího zakladatele. V roce 2015 se stal generálním ředitelem holdingové společnosti Czechoslovak Group. Tato průmyslová skupina dnes zaměstnává už přes osm tisíc lidí zejména ve výrobních podnicích v Česku a na Slovensku.

Světem v posledních měsících hýbou také kryptoměny. Vše o nich najdete zde >>>

Kurz bitcoinu sledujte na aktuálním grafu >>>

Jak na bitcoin? Přehled základních informací o nejrozšířenější digitální měně čtěte tady >>>