České předsednictví v Radě EU 2022: Co obnáší a proč je pro Česko důležité

První jednání v rámci českého předsednictví EU se uskuteční na zámku v Litomyšli

První jednání v rámci českého předsednictví EU se uskuteční na zámku v Litomyšli Zdroj: Reprofoto Mall.tv

Heslo českého předsednictví Eropské unii zní „Evropa jako úkol“. Touto větou charakterizoval tuzemskou zahraniční politiku v roce 1996 tehdejší prezident Václav Havel. A Češi nyní mají před sebou další evropský úkol: předsedat Evropské unii v době, kdy se zmítá v krizi. To také zásadně ovlivní témata, kterým se v rámci předsednictví budou věnovat. Mezi ně tak nejspíš bude patřit strategie, jak se zbavit závislosti na ruském zemním plynu a jak zvládnout ekonomickou krizi. Co konkrétně předsednictví obnáší a proč je pro Česko důležité?

Česká republika Evropské unii předsedala už v roce 2009. Tehdy měla za úkol stabilizovat ekonomickou situaci po globální finanční krizi a řešit rusko-ukrajinský spor o plyn. Současná situace se té předešlé až nebezpečně podobá. Po třinácti letech však do boje nenastupuje Miroslav Topolánek, jehož vláda tehdy padla, ale Petr Fiala, který se se svým tvrdým postojem vůči Rusku a svou cestou na Ukrajinu ukázal jako proevropský politik. Jak letošní předsednictví bude vypadat, je ale zatím ve hvězdách. 

Video placeholde
Co obnáší české předsednictví v Radě EU a proč je důležité? • Videohub

Co obnáší české předsednictví v Radě EU

Předsedající stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Úkolem předsednictví je spojovat priority jednotlivých států, které si každá země stanovuje sama za sebe. Záleží tak především na prioritách daného období. Pro Česko to znamená, že bude řešit například zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035 nebo ochranu svobody médií. Česko by navíc mělo pokračovat v plánech, které započalo v roce 2009. 

„Kromě uprchlické krize budeme řešit energetickou bezpečnost, také bychom rádi věnovali velkou pozornost zvyšování obranných kapacit Evropské unie, a to jak v oblasti vojenské, tak v oblasti kyberbezpečnosti. Chtěli bychom mít jako jednu klíčovou prioritu také strategickou odolnost evropské ekonomiky,“ prozrazuje ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

České předsednictví v Radě EU: Hlavní témata >>>

Green Deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí

Video placeholde
Green Deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí • Videohub

Česko také v rámci předsednictví organizačně a obsahově zajistí v Bruselu či v Lucemburku předsedání padesáti formálním jednáním sektorových formací Rady EU na ministerské úrovni a předsedání téměř dvěma stovkám pracovních skupin. Česko pak plánuje na svém území zorganizovat summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU.

Důležitým měřítkem úspěšného předsednictví je zvládnutí především organizační role. Tedy zajistit všechny potřebné schůzky a jednání. V neposlední řadě je důležité, aby docházelo ke kompromisům v komplikovaných věcech, což je také úkolem předsedající země. 

Mimo Prahu, kde se bude konat nejvíce akcí, se uskuteční vůbec první jednání v rámci předsednictví 1. července v Litomyšli, kdy je na programu společné zasedání vlády a Evropské komise. Předsednictví bude slavnostně zahájeno filharmonií s klavírním virtuosem v Rudolfinu 8. července.

Důležitý je i rozpočet 

Stejně jako se s aktuálními problémy mění témata, mění se i rozpočet předsednictví. Několikrát již byl navýšen. Zatím vláda počítá s tím, že půlroční akce vyjde na dvě a čtvrt miliardy. Největší suma půjde na zajištění akcí a mzdy personálu.

„Bude-li to potřeba, jsme připraveni dát více finančních prostředků, aby předsednictví proběhlo dobře a důstojně,“ ujišťuje premiér Petr Fiala (ODS).

Proč je pro Česko předsednictví důležité

Pro Českou republiku je předsednictví zásadní hlavně proto, že bude moci půl roku ovlivňovat zákony pro všech 27 unijních zemí. Může tak lépe prosazovat své návrhy a jiné agendy. Předsednický stát i přesto, že by měl být nestranný, určuje agendu na jednáních. Pořádání summitů a diplomatických akcí navíc obecně zvyšuje prestiž země. Akcí se totiž zpravidla účastní i zahraniční novináři. Předsednictví je nicméně příležitostí i pro domácí politiky, kteří se mohou naučit nové věci.

„Ukazuje se, že tyto zkušenosti u řady zemí vedly například k zefektivnění koordinačních systémů evropské agendy na národní úrovni, zkvalitnění a zprofesionalizování státní správy, a především k získání kvalifikovaných expertů se znalostí prostředí EU, kteří se mohou stát dalším přínosem pro zemi v prosazování svých priorit a zájmů v Unii i po skončení samotného předsednictví,“ píše web ceskezajmy.eu.

Nová pracovní místa

Nejedná se však pouze o kvalitativní přínosy, ale i o ty finanční. Například Rakousko vypočítalo, kolik mu předsednictví přineslo finančních prostředků. Podle rakouského Institute for Advanced Studies předsednictví alpské země v Radě EU přispělo 136,9 milionu eur do tamního HDP. Předsednictví mělo přímý vliv na vytváření pracovních míst a celkovou prosperitu země. 

V neposlední řadě je důležité i to, že se Čechům díky předsednictví zvyšuje povědomí o Evropské unii. Lépe tak chápou roli České republiky jako členského státu EU a zpravidla se o toto téma zajímají více.

Evropská unie v datech

Jak dobře znátě Evropskou unii? Kde se platí eurem? Kam až sahá Schengenský prostor? Kdo aktuálně patří mezi kandidátské země EU? Tyto a další informace naleznete na následující infografice. Přečtěte si i speciál:

Vše o Evropské unii >>>