Kdyby Karel IV. a Jan Žižka inovovali s Pražským voucherem

Zdroj: Hlavní město Praha

Víte, co tvoří dějiny? Co posouvá kolečka rozvoje kupředu? Nápad. Odvaha opustit komfortní zónu a nahlédnout do doposud neprobádaných oblastí. Prostě inovace.

Kdo je jejich tvůrcem? Někdo, kdo udělá věc, kterou nikdo před ním neudělal. Odvážný člověk s nápady a pevnou vůlí. Inovátor.

Každá doba má své inovátory. Dříve se k nim však chovali tak trochu macešsky a většinou je pořádně ocenili až po jejich smrti.

Třeba takový Jan Žižka z Trocnova, jehož vozová hradba se stala postrachem křižáků. Kdyby měl k dispozici Voucher na inovační projekty, možná by svými novátorskými zbraněmi dobyl celou Evropu a dnes by měl soch po Praze mnohem více.

A všestranný inovátor Karel IV. by pravděpodobně byl na všech českých bankovkách, nejen na stokoruně.

A co teprve ty stovky vizionářských koumáků, které historie ani nepoznala. Měli nápad, tvořivost, představivost, ochotu riskovat…ale mnohdy jejich aktivita ztroskotala na tom, co u začínajících nadšených podnikavců bývá ta největší potíž – nedostatku financí. Financovat výzkum a vývoj něčeho nového prostě není za hubičku.

Doba se naštěstí změnila. Magistrát hl. města Prahy přináší řešení, o kterém si armáda bezejmenných vizionářů za časů Karla IV. a Jana Žižky mohla nechat jen zdát.

Pražský voucher vám nyní u inovačních projektů zpětně proplatí až 75 % nákladů, přičemž výše dotace se může vyšplhat až ke 2 000 000 korun! Stačí nápad, k jehož realizaci je potřeba spolupráce s výzkumnou organizací. S tou se domluvíte na konkrétních podmínkách spolupráce a pak již nic nebrání podat inovátorský projekt.

Voucher na inovační projekty hledá novodobé inovátory – a neváhá je za jejich kvalitní vize podpořit. Nemusíte chtít změnit celý svět, mít sochu nebo obrázek na bankovce. Úplně stačí ambice a touha někam posunout vaši firmu. Nemluvíme samozřejmě jen o vývoji produktů, ale také třeba provozních věcí nebo zákaznického servisu. Zkrátka všeho, k čemu potřebujete analyzovat, měřit, diagnostikovat a testovat.

Hlavní město Praha

Čas máte do poloviny dubna!

Představte světu svoji vizi a otevřete sobě i své firmě dveře do dějin. Přes novou přehlednou aplikaci stačí do 18. dubna poslat důkladný nástin vaší plánované inovace a počkat na rozhodnutí. Dotaci získají ti nejlepší.

Pro všechny potřebné informace a náležitosti se podívejte na webové stránky www.inovoval.cz. A pokud máte v úterý mezi 9:30 a 13:00 cestu okolo Podnikatelského a inovačního centra hl. města Prahy, zastavte se. Specialisté na inovační vouchery vám poradí pěkně z očí do očí.

Tak inovujte a hlavně neváhejte, vaše místo v historii může být spojené s Pražským voucherem!

Hlavní město Praha