Obce chtějí investovat. Ale potřebují mít alespoň trochu jistotu

.

. Zdroj: JUDr. Stanislav Polčák europoslanec, člen EPP Group

Ministerstvo financí vzkázalo obcím, že by měly více utrácet, aby podpořily nastartování ekonomiky. Mezi řádky musí každý vidět pokárání, že na obecních účtech je „zbytečně“ moc peněz. Kritizovat starosty za to, že šetří, je absurdní.  Investovat budou. Ale potřebují k tomu alespoň trochu prostředí jistoty. Cestou je také využití podpory z Evropské unie.

Je logické, že starostové usilují o vyrovnaný rozpočet a nechtějí se zadlužovat, obzvlášť když letos kvůli snížení daňových příjmů přijdou o další peníze. Ve Sdružení místních samospráv ČR očekáváme pokles o 10 až 15 procent. Obce samozřejmě investovat chtějí, jen potřebují mít jistotu, že investice budou moct opravdu uskutečnit. A tu zatím nemají. Pandemie koronaviru navíc dál ovlivňuje jejich rozpočty.

Bez podpory z covid programů

Naprostá většina obcí se potýká se zvýšenými náklady kvůli pandemii, kdy obce hradí například dezinfekce, ochranné pomůcky nebo testy, případně dotují nyní ztrátovou hromadnou dopravu. Řada obcí má nižší příjmy, protože odpustila svým nájemcům nájemné nebo uzavřela obecní provozovny. Zároveň ale obce nemohou čerpat prakticky žádnou podporu z covid programů,“ upozorňuje například Jan Sedláček, první místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižánky.

Bez obecních investic se ale skutečně neobejdeme, pokud budeme chtít nastartovat ekonomiku nejen v regionech. V minulých letech tvořily investice samospráv polovinu veškerých veřejných investic u nás.

Evropská podpora šetrnější a chytřejší ekonomiky

Vláda to může podpořit jednak tím, že přestane vytvářet prostředí nejistoty, jednak tím, že skutečně efektivně využijeme podporu, kterou můžeme čerpat i Evropské unie.

Již v polovině letošního roku mohou začít proudit do členských států peníze z mimořádného fondu obnovy EU dosahujícího výše 750 miliard eur. Tyto peníze nám mohou pomoci naši ekonomiku nejen nastartovat, ale také ji změnit tak, aby byla efektivnější, založena na moderních technologiích a šetrnější k životnímu prostředí. Finance mají podpořit také firmy postižené krizí, sociální pomoc pro nejvíce zasažené obyvatele nebo posílení zdravotní péče.

S kolegy z Evropské lidové strany jsme se zasazovali o to, aby unijní pomoc z podstatné části směřovala právě na podporu regionů a místních obyvatel, malých a středních podniků, zemědělců nebo řemeslníků.

Když dokážeme společné evropské peníze skutečně chytře a užitečně využít, můžeme zlepšit život nejen v jednotlivých obcích, městech a krajích, ale i v celé zemi a Evropské unii,“ říká Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu za EPP a předseda Sdružení místních samospráv ČR.