Odpověď společnosti Rencar Praha

Stanice metra B Můstek

Stanice metra B Můstek Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Odpověď společnosti Rencar Praha, a.s.: Dne 9. 2. 2022 zpravodajský portál e15.cz publikoval článek s názvem „Smlouva s pražským dopravním podnikem je neplatná, potvrdil soud. Rencar podá dovolání“. Tento článek obsahoval tvrzení, která neodpovídají skutečnosti. 

Již v samotném titulku předmětného článku bylo uvedeno, že „smlouva s pražským dopravním podnikem je neplatná, potvrdil soud“. Tak tomu ovšem není. 

Ve skutečnosti se soudy odmítly žalobou společnosti RENCAR zabývat, a tedy vůbec nepřistoupily k jejímu věcnému projednání. Společnost RENCAR považuje takový postup soudu za nesprávný. 

Otázka platnosti či neplatnosti smlouvy mezi společností RENCAR a pražským dopravním podnikem tedy doposud nebyla soudy rozhodnuta. 

Obecně přitom platí, že na smlouvu je třeba nahlížet spíše jako na platnou, než jako na neplatnou - společnost RENCAR tedy i nadále zůstává přesvědčena o platnosti a závaznosti smlouvy mezi ní a pražským Dopravním podnikem, neboť žádným soudem dosud nebyl konstatován opak. 

Nepravdivá byla též informace o tom, že Obvodní soud pro Prahu 9 po té, co Městský soud v Praze zrušil jeho původní (nesprávné) rozhodnutí ve věci, „potvrdil odmítnutí žaloby“. Ve svém novém rozhodnutí (po zrušení původního rozhodnutí Městským soudem v Praze) 

Obvodní soud pro Prahu 9 zcela změnil svůj dosavadní přístup a nově rozhodl o odmítnutí věcného projednání. V novém rozhodnutí tedy Obvodní soud pro Prahu 9 nepotvrzoval své předchozí rozhodnutí či předchozí postup; svůj předchozí postup zcela změnil a nově se odmítl podstatou žaloby (tj. platností smlouvy) zabývat.“