Pobyt dítěte v ústavu je v průměru šestkrát dražší než pomoc rodině

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Pobyt dítěte v ústavu je v průměru šestkrát dražší než terénní práce s rodinou v tísni. Zatímco na ni stát měsíčně vydá necelých 7250 korun, ústavní péče vyjde v průměru na 44 570 korun. Ukázala to nová analýza financování systému péče o ohrožené děti v ČR, kterou si nechalo udělat ministerstvo práce. Autoři při stanovení nákladů vycházeli z výdajů v roce 2016, kdy do péče o ohrožené děti putovalo 10,8 miliardy korun.

"Celkové náklady jsou nepochybně vyšší a údaje je nutno považovat za náklady minimální," uvedli autoři. Podle nich je nemožné přesné výdaje spočítat a umožnil by to jen sjednocený systém péče. Ten je ale v Česku roztříštěný mezi tři resorty - práce, školství a zdravotnictví. Pomoc poskytují také obce.

Pobyt v ústavech stál v průměru měsíčně 44 570 korun. Nejvyšší náklady byly v takzvaných kojeneckých ústavech. Měsíční výdaje na dítě tam činily přes 55 100 korun. Na pobyt staršího chlapce a děvčete v dětském domově bylo potřeba dát přes 36 300 korun měsíčně. V zařízeních pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, to vyšlo na 22 800 korun. Vyrůstání u pěstounů stálo měsíčně kolem 20 tisíc korun. Náklady na terénní práci s rodinou dosahují zhruba 7250 korun.

Na péči o ohrožené děti putovalo v roce 2016 téměř 11 miliard korun. Kolem tří čtvrtin částky se využilo na péči v ústavech a v náhradních rodinách. Prevence má jen osm procent sumy. "Tento strukturální deficit je nesystémově řešen z prostředků z fondů EU, které však mají být primárně určeny na rozvoj, nikoliv na financování 'provozu' systému," uvedli autoři.

V roce 2016 se na prevenci vydalo 853 milionů korun. Na péči v náhradních rodinách připadla částka 3,88 miliardy. Péče v ústavech stála bezmála 4,5 miliardy korun. Úřady na sociálně právní ochranu dětí měly pak 1,55 miliardy. V roce 2013 do péče o ohrožené děti putovalo 8,2 miliardy - ústavy dostaly 4,27 miliardy, náhradní rodinná péče 2,39 miliardy, prevence 700 milionů a úřady 820 milionů korun.

Podíl výdajů se pomalu začíná přeskupovat. Zatímco v roce 2015 do ústavů putovala víc než polovina výdajů, předloni to bylo něco přes dvě pětiny. Náhradní rodinná péče posílila z 29 procent na 36 procent. Úřady si polepšily z deseti na 14 procent. Část na prevenci se ale naopak ještě zmenšila ze zhruba devíti procent na osm.