Půjčili na investice do frýdlantského pivovaru, zpátky už peníze od politika z ANO nedostali | e15.cz

Půjčili na investice do frýdlantského pivovaru, zpátky už peníze od politika z ANO nedostali

Firma Terra Felix politika Marka Vávry (ANO) dosud na jistinách neuhradila ani korunu.
Firma Terra Felix politika Marka Vávry (ANO) dosud na jistinách neuhradila ani korunu.
• 
ZDROJ: Grafika E15
Jaroslav Krejčí

Jaroslav Krejčí

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Marně se svých peněz už přinejmenším dva roky domáhají věřitelé liberecké společnosti Terra Felix. Nedávno jim došla trpělivost a na jejich podnět soud zahájil insolvenční řízení. Firmu vlastní podnikatel a místní politik za hnutí ANO Marek Vávra. V minulosti si peníze půjčil zápůjčkami a prodejem dluhopisů na investice do frýdlantského pivovaru Albrecht. Nyní však přinejmenším část dluhů rozporuje.

„Komunikace s dlužníkem byla v poslední době velmi problematická, místy obstrukčního charakteru. Pohledávky některých klientů jsou nyní více než tři roky po splatnosti, přičemž ‚smírnou‘ cestou se klienti snažili situaci řešit téměř od počátku,“ sdělil deníku e15 právník Lukáš Pouč z pražské advokátní kanceláře Bultas, Kvítková, Kareta a partneři.

„Bohužel ze strany dlužníka nedošlo ke dni předcházejícímu podání návrhu na insolvenci k žádnému relevantnímu návrhu řešení a opakované přísliby kompromisních řešení nebyly naplněny,“ dodal Pouč s tím, že na jistinách dosud Vávrova firma Terra Felix neuhradila ani korunu. Právě z tohoto důvodu a také kvůli hrozícímu promlčení pohledávek klientů došlo k podání insolvenčního návrhu. Tomu liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem na konci července vyhověla. 

Část dluhů se týká dluhopisů vydaných za účelem financování nákupu automatické pivovarské stáčečky pro Zámecký pivovar Frýdlant, jehož současný název je Pivovar Albrecht. Alespoň tak své záměry firma Terra Felix prezentovala na serveru dluhopisy.cz, který byl jedním z prodejních kanálů. U dluhopisů vydaných na začátku roku 2020 a splatných k 1. lednu 2023 přestala firma již v roce 2021, nejspíš kvůli covidové situaci, vyplácet výnosy. 

Problémy se mají týkat několika desítek lidí. Ne všechny závazky jsou ve formě dluhopisů, někteří investoři půjčili Vávrově firmě peníze skrze zápůjčky.

„Zdali prostředky věřitelů vybrané prostřednictvím předmětných dluhopisů byly použity opravdu na nákup vybavení pivovaru či jiné obdobné účely, bude předmětem přezkumu insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení,“ poznamenal k tomu Pouč.

Firma Terra Felix je vlastníkem kompletního vybavení včetně technologií potřebných pro výrobu piva, budov pivovaru a rovněž pozemků, na nichž frýdlantský pivovar stojí. Rovněž by firma měla být podle fakturačních údajů provozovatelem e-shopu, který pivo prodává. Samotným provozovatelem pivovaru a pivnice a také prodejcem piva však je podle internetových stránek firma Pivovar Albrecht, s. r. o. V ní je Marek Vávra jednatelem, oproti minulosti ale v ní už od poloviny letošního července nedrží žádný podíl.

Rovněž propojení Marka Vávry s jinými společnostmi a jejich případná účast na podnikání společnosti Terra Felix bude podle advokáta v případě rozhodnutí o úpadku předmětem zjišťování v insolvenčním řízení. 

Podle obchodního rejstříku Vávrovo jméno figuruje mimo jiné i ve společnosti Bohemia Beverages, a. s., která vznikla teprve letos v březnu. V ní drží Vávra podíl nepřímo prostřednictvím německé Schlossbrauerei Friedland i./B. GmbH. V češtině by název zněl Zámecký pivovar Frýdlant. I další Vávrovy firmy odkazují svým názvem na výrobu piva či nápojů, a tedy na nspojitost s frýdlantským pivovarem – kupříkladu Albrecht Brewery, a. s., či Craft Beer Distribution, s. r. o.

Na rozdíl od jiných problémových případů, jako například insolvenčního řízení vůči Premiot Group, nefigurují v případě firmy Terra Felix vysoké sumy. Na nesplacených jistinách dluží liberecká společnost „jen“ okolo devíti milionů korun, přinejmenším stejnou sumu by však měla věřitelům zaplatit kvůli nevyplaceným úrokům a smluvním pokutám. Kvůli tomu dluhy mohou v současnosti atakovat již částku okolo 25 milionů korun.

Pouč k tomu doplnil, že věřiteli jsou ve většině případů starší lidé. „Mnohdy investovali do pivovaru Albrecht své celoživotní úspory kvůli důvěře v osobu pana Marka Vávry,“ řekl.

Za zmínku v této souvislosti stojí, že Marek Vávra, majitel firmy Terra Felix, je veřejně známá osoba, což mu mohlo u investorů přidat na důvěryhodnosti. O tom, jak v v roce 2010 koupil chátrající areál Zámeckého pivovaru ve Frýdlantu (dnes Pivovar Albrecht), zrekonstruoval ho a obnovil výrobu piva, vyšla během let řada článků v různých médiích. Například zde o něm psal v roce 2018 server Idnes.

Navíc Vávra se aktivně angažuje ve veřejném, resp. politickém životě – v roce 2016 kandidoval za ANO do Senátu. Avšak stejně jako při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, kdy byl rovněž na kandidátce ANO, neúspěšně. V letech 2018 až 2022 byl navíc zastupitelem a radním v Liberci, v současnosti je stále členem zastupitelstva.

Advokát Pouč v případě dluhů firmy Terra Felix spolupracuje se spolkem Money Advocate. Ten pomáhá poškozeným investorům i v jiných kauzách, například těch týkajících společností Premiot, Cryfin či Diversity Capital. Podle názoru předsedkyně spolku Michaely Studnička Skálové dosud Vávra jen hrál o čas.

„Máme za sebou dva roky aktivního vyjednávání o možnostech řešení situace, předložili jsme několik návrhů, ať už se jednalo o možnost vstupu investora, pomoc v rámci krizového řízení, případně nabídku silné investiční skupiny a realizace restrukturalizace společnosti, vše pan Vávra zmařil,“ sdělila e15. 

Vávra ve vyjádření pro soud insolvenční návrh odmítá a označuje jej za šikanózní s úmyslem poškodit firmu Terra Felix. V odpovědi dokonce Vávra, resp. společnost Terra Felix rozporují nároky věřitelů, tedy zpochybňují své závazky vyplývající z dluhopisů či poskytnutých zápůjček. Vávra se mimo jiné odvolává na promlčení závazků. Na závěr Vávra po soudu prostřednictvím svého právníka požaduje zamítnutí insolvenčního návrhu.

„Společnost Terra Felix začala rozporovat jimi uzavřené smlouvy s klienty a považuje je za neplatné. Což s ohledem na to, že Terra Felix prostřednictvím pana Marka Vávry dlouhodobě utvrzovala klienty, že svým závazkům dostojí, považujeme za účelové,“ uvedl k tomu advokát Pouč.

Vávra se vyjádřil i přímo pro e15. Odpověděl na dotaz, proč se brání insolvenčnímu návrhu. „Nechráníme nyní jen samotnou společnost, ale i investice soukromých osob držících dluhopisy, kdy je návrh pana Nováka poškozuje. Pivovar má vyšší hodnotu, než je součet závazků, a je nyní schopen opět, po třech letech krize, generovat zisky,“ uvedl v odpovědi zaslané e-mailem.

Právě zmíněný pan Novák prostřednictvím advokátní kanceláře podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Následně na začátku srpna přihlásili soudu své pohledávky i další věřitelé.  

Podnikatel dodal, že problémy se splácením závazků způsobila mimo jiné pandemie covidu: „Covid, energetickou krizi a válku na Ukrajině nemohl nikdo předpokládat. Nyní v době opětovné prosperity jsme schopni dostát svým závazkům.“

Samotný pivovar je podle Vávry v současnosti v dobré kondici. „Produkce piva opět běží jako před covidem,“ podotkl. „Bohužel se dokonce stává, že musíme některé zájemce odmítnout, protože současná, především personální kapacita není schopna uspokojit všechny zájemce o pivo,“ dodal.

Společnosti Terra Felix soud v závěru minulého týdne uložil, aby mu do 11. září předložila výkaz stavu likvidity a také soupis majetku a závazků. Pak bude o něco jasnější, zda mohou věřitelé doufat, že uvidí své peníze včetně úroků a penále.

Celou situaci však pro ně významně komplikuje fakt, že společnost Terra Felix svůj majetek kvůli vysokým úvěrům v minulosti zastavila bance. Ta by tak v případě vyrovnání s věřiteli měla přednost před těmi, jejichž pohledávky nejsou zajištěné. Významným věřitelem pak má být podle spolku Money Advocate i stát. „Bohužel šance na úspěšné vymožení pohledávky u držitelů dluhopisů je dle našeho názoru velmi malá,“ dodala Michaela Studnička Skálová.

VIDEO: Vše, co potřebujete vědět o kauze Čapí hnízdo:

Video se připravuje ...
Čapí hnízdo

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video