Školy neumějí poznat nadané děti, učitelům k tomu chybí vzdělání

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: ctk

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Škola ve středočeských Říčanech
Ministryně školství Kateřina Valachová
Ministryně školství Kateřina Valachová
11
Fotogalerie

Ve školství se nyní klade důraz na inkluzi, poněkud se však při tom zapomíná na děti nadprůměrně nadané. Kurzů zaměřených na podporu nadání se zúčastnilo necelých deset procent učitelů.

Vzhledem k prohlubování inkluze se musí změnit přístup ke vzdělávání nadaných žáků, konstatuje Česká školní inspekce. Vyplynulo to z dotazníků a návštěv ve školách.

„Oblast podpory a vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků je ve školách stále v počátečním stadiu,“ uvádí školní inspekce ve své zprávě. „Ve srovnání se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato oblast v praxi méně akcentována a mnohem méně propracována,“ doplňuje. Jen málo pedagogů prošlo nějakým kurzem, který by jim pomohl přesně najít nadané žáky. Ne vždy jsou to totiž premianti.

Na základních školách se v průměru účastnilo nějakého kurzu zaměřeného na podporu nadání necelých deset procent učitelů. Ve více než polovině zkoumaných základních škol se v posledních třech letech nezúčastnil takového kurzu ani jeden učitel. Samotní ředitelé základních škol by uvítali pomoc. Tři pětiny z nich uvedly, že by přivítali v oblasti podpory nadaných pomoc externího konzultanta.

Tyto závěry odpovídají tomu, co v září zjistil průzkum nadačního fondu na podporu mimořádně nadaných Qiido. Podle něj je na školách identifikováno méně mimořádně nadaných, než by jich statisticky v republice mělo být. „Pokud potenciál takových dětí včas neodhalíme, přijdeme o významné intelektuální bohatství,“ říká zakladatelka fondu Miriam Janyšková.

Ministryně školství Kateřina Valachová tvrdí, že se na podporu nadaných dětí dříve zapomínalo a že se to snaží měnit. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mohou školy získat peníze na kurzy pro učitele, a to i v oblasti inkluze.