Stát nalije do vodohospodářských projektů a ochrany přírody jeden a půl miliardy | E15.cz

Stát nalije do vodohospodářských projektů a ochrany přírody jeden a půl miliardy

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Obce, města, svazky obcí či příspěvkové organizace se mohou ucházet o evropské dotace v celkové výši 1,4 miliardy korun, které jsou určeny například na vodohospodářské projekty, odstranění starých ekologických zátěží či ochranu přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR vypsalo sedm nových výzev z Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy jsou zaměřeny na projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či města a budou problémy řešit komplexně. "Ministerstvo životního prostředí podpoří takzvané integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Dá na ně 1,4 miliardy korun," informovalo ministerstvo.

"Jedná se například o sérii protipovodňových opatření vymezených ve strategiích metropolitních oblastí Brna či Prahy, dobudování kanalizace v okrajových částech některých měst či sanaci ekologických zátěží a revitalizaci tzv. brownfieldů," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Brownfieldy jsou nevyužité plochy například po bývalých továrnách.

Čtyři z nově vyhlášených výzev míří na investice do vodního hospodářství, na projekty zlepšující nakládání s odpadními vodami, na zajištění pitné vody nebo protipovodňová opatření. Pro žadatele je vyhrazeno přes 720 milionů korun. "Podpoříme projekty na území Královéhradecka, Pardubicka, Plzeňska a na území Prahy a Brna," dodal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Další výzvy se zaměřují na podporu průzkumných prací, dodatečných průzkumů, analýz rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit. Na tyto projekty vyčlenilo ministerstvo celkem 200 milionů korun. Výzva je určena pro Ústecko a Chomutovsko.

Dotaci mohou rovněž získat projekty komunitně vedeného místního rozvoje, které posílí biologickou rozmanitost a přirozené funkce krajiny. Může to být například boj s invazními druhy rostlin, jako je bolševník a křídlatka. Na tyto projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů korun. 

Ve výzvách, které podpoří vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny až 2. ledna 2020.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video