Stát odpustí firmám a podnikatelům postiženým vodou daně

V Plzeňském kraji se už některé řeky vylily z břehů

V Plzeňském kraji se už některé řeky vylily z břehů Zdroj: ctk

Podnikatelé a firmy postižení povodní nebudou muset za letošek platit daň z příjmu. Oznámil to ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Zároveň odpustí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které byly poškozeny záplavami, zálohy na daň splatné již 15. června, případně také penále. V platnost opatření vstoupí vyhlášením ve Finančním zpravodaji, který ministerstvo vydá příští týden.

Výši škod musí firmy a podnikatelé doložit finančnímu úřadu při podání daňového přiznání. Ocenění musí být vypracováno pojišťovnou nebo znalcem. „Daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícím k podnikání,“ uvedl ministr.

Dále bude živnostníkům prominut úrok z prodlení a penále vzniklé kvůli možné opožděné platbě záloh na daň z příjmu v průběhu roku 2013. Termín pro placení záloh je 15. června. Vedle toho může každá fyzická nebo právnická osoba individuálně požádat finanční úřad o snížení nebo udělení výjimky z platby záloh.

Ministr rovněž upozornil, že pokud by firma nebo živnostník nechtěl být na seznamu dlužníků, i když sankce hrozit nebudou, může požádat finanční úřad o vstřícnost. Týká se to například podnikatelů, kteří by se ucházeli o veřejné zakázky.

První představu podobného opatření zmínil Kalousek už ve čtvrtek, kdy reagoval na podle něj zavádějící oznámení vládního mluvčího Jana Hrubeše. Ten jménem předsedy vlády oznámil záměr kabinetu odložit postiženým podnikatelům povinnost platit zálohu na letošní daň z příjmu bez hrozby penále. Premiér Petr Nečas (ODS) dnes na konflikt reagoval slovy, že je zájmem všech členů vlády zasaženým podnikatelům pomoci a že detaily oznámí ministerstvo financí.

Na daních z příjmu firem vybral stát loni podle údajů ze státního závěrečného účtu celkem 128 miliard korun. Od podnikatelů a dalších samostatně výdělečných činných lidí vybral stát celkem 4,7 miliardy korun. Část z těchto peněz získal státní rozpočet a část rozpočty krajů i obcí.