Stát se zbaví nejasných vlastníků realit. Po 10 letech majetek zabaví

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: 7 Tomas Kubelka

Katastr nemovitostí V Česku je nejméně 147 tisíc nemovitostí, u nichž není jasný vlastník. Většinou jde jen o menší majetky, přesto ale často nejasné vlastnictví komplikuje například stavby. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) se nyní ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje na vyřešení těchto případů. Díky novele katastrálního a občanského zákona.

Katastrální úřad počítá s tím, že informace o nejasných vlastnících předá kolegům z ÚZSVM, uvedl na konferenci odborného časopisu Stavební fórum předseda katastrálního rezortu Karel Večeře. Úřad zastupující majetkové zájmy státu se potom bude snažit vlastníky dohledat, a to například zveřejněním příslušných informací na internetu nebo na obecních vývěskách. Pokud ÚZSVM zjistí, že vlastník nežije, předá otázku vyřešení pozůstalosti k příslušnému soudu. Po uplynutí takzvané marné lhůty, kdy se vlastníka nepodaří zjistit, se považuje nemovitost za opuštěnou.

„Co se nevyřeší do deseti let, stane se majetkem státu. Tato délka marné lhůty vyplývá z občanského zákoníku. Nejde jenom o prokazatelně opuštěné nemovitosti, ale i ty, o které se prokazatelně deset let nikdo nestará. Neplatí daně a neplní další povinnosti se správou nemovitostí spojené,“ řekl šéf ČÚZK. Večeře počítá s tím, že celý proces začne v roce 2014 a od té doby poběží také zmíněná desetiletá lhůta.

Není výjimkou, že se případ táhne ještě z dob, kdy se do katastru zanášely údaje z pozemkových knih, do nichž se přestalo zapisovat v roce 1964

V případě nejasných vlastníků je v katastru uvedeno například jen jejich jméno a příjmení bez bližších údajů. Tento stav může trvat i desítky let. V nejednom případě se táhne ještě z dob, kdy se do katastru zanášely údaje z pozemkových knih, do nichž se přestalo zapisovat v roce 1964.

„V minulosti jsme se to snažili řešit už několikrát, ale naše návrhy nikdy neprošly,“ poznamenal Večeře. Nyní se však šance na vyřešení problémů s nejasnými realitními majiteli otevřela i v souvislosti s katastrálním zákonem, který teprve před pár dny prošel sněmovnou a nyní směřuje do Senátu.

Osud zákona v horní komoře ale není úplně jistý, tedy alespoň podle šéfa katastrálního úřadu Večeře. Už ve sněmovně se totiž rozhořel boj o vyšší ochranu vlastníků před podvodnými vklady. Zapsaný stav v katastru podle normy bude mít přednost před stavem skutečným.

**