Vláda chce podpořit kapitálový trh účtem dlouhodobých investic | E15.cz

Vláda chce podpořit kapitálový trh účtem dlouhodobých investic

ČTK

Vláda chce podpořit rozvoj českého kapitálového trhu zavedením účtu dlouhodobých investic, který srovnává daňová pravidla pro produkty zajištění na stáří. Mezi další opatření k rozvoji trhu mají patřit vzdělávání finančních ředitelů firem ohledně možností financování přes kapitálový trh, zlepšení podmínek fungování tzv. business angels (tedy investorů do začínajících podniků) nebo větší zapojení penzijních fondů. Vyplývá to z předkládací zprávy ke koncepci rozvoje kapitálového trhu na roky 2019 až 2023, kterou v pondělí projedná vláda.

„Vláda má za to, že kapitálový trh v ČR aktuálně neplní dostatečně svou hlavní funkci. Tedy především to, aby efektivně přerozděloval volné finanční zdroje od střadatelů a investorů (domácností) k podnikatelům, kteří potřebují financovat svůj rozvoj,“ uvádí zpráva.

„Sektor, který spravuje majetek ve výši výdajů státního rozpočtu, bude mít konečně dokument na vládní úrovni, ve kterém je alespoň v základních rysech stanoveno, kam by měl směřovat," popsala význam koncepce Jana Brodani z Asociace pro kapitálový trh. I když často jde o změny spíše parametrického rázu, jejich řešení může podle ní rozvoji i stabilitě trhu velmi pomoci. Jedním z takových opatření je kupříkladu zavedení účtu dlouhodobých investic, který srovnává daňová pravidla pro produkty zajištění na stáří, a může představovat novou zajímavou složku penzijních produktů domácností, dodala.

Taxíky nebudou muset mít taxametr, schválila to vláda

„Přestože většina bodů představuje krok správným směrem, chybí zde radikálnější opatření, které by motivovalo emitenty ve větší míře využívat k financování právě kapitálový trh,“ míní analytik brokerské společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Za zajímavé opatření, které by zatraktivnilo kapitálový trh jak v očích investorů, tak i emitentů, by považoval zrušení daně z dividend pro veřejně obchodovatelné společnosti.

I z historických důvodů převládá v ČR tradiční bankovní financování (vklady a úvěry), významnou roli hraje prozatím i spoléhání se na dotace z EU. Překážkami rozvoje kapitálového trhu v ČR jsou podle zprávy zejména konzervativní rozložení aktiv domácností, malé úspory na stáří, nízké povědomí podnikatelů o možnostech financování podnikání a výzkumu prostřednictvím kapitálového trhu a malá nabídka domácích investičních nástrojů dostupných drobným investorům ve srovnání se západní Evropou.

Občané z 15 států, které vstoupily do EU před rokem 2004, drží v investicích na kapitálovém trhu 14 procent svých úspor a na bankovních účtech 30 procent. Čeští občané drží na kapitálovém trhu 12 procent úspor a na bankovních účtech 51 procent. Z tohoto hlediska české domácnosti dostatečně neberou na vědomí, aby výnosy dlouhodobě spořených peněz alespoň překonaly inflaci a neztrácely svou reálnou hodnotu, připomněla zpráva. Struktura bohatství českých domácností tak zaostává za průměrem tradičních států EU.

Jasné slovo: Vláda v časech šetřivosti

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!