Vládní nařízení brání Rusům studovat v Česku. Část škol kvůli tomu přichází o miliony

Ze zastávky Husinecká obvykle proudí směrem k VŠE davy mladých lidí. Cizinců mezi nimi nejspíš ubyde.

Ze zastávky Husinecká obvykle proudí směrem k VŠE davy mladých lidí. Cizinců mezi nimi nejspíš ubyde. Zdroj: Michael Tomeš

Tuzemské ministerstvo školství žádnou iniciativu v této věci aktuálně nechystá. Na snímku ministr školství Robert Plaga (za ANO).
2
Fotogalerie

Tisícům studentů z Ruska a několika dalších zemí hrozí, že nebudou moci v příštím roce fyzicky studovat na tuzemských vysokých, středních a jazykových školách. Důvodem je nové opatření české vlády, které od července nařizuje pozastavit udělování víz a povolení k pobytu na základě žádostí podaných ve státech s extrémním rizikem nákazy koronavirem. Mezi ně kromě Ruska patří například ještě Indie, Brazílie či Tunisko. V reakci na tuto záležitost vznikla internetová petice, kterou prozatím podepsalo kolem 1200 lidí.

„Opatření fakticky povede k tomu, že počet studentů vysokých škol z řad cizinců v akademickém roce 2021/2022 rapidně klesne,“ varuje Anton Vaykhel, autor petice a podnikatel poskytující podporu cizincům žijícím v Česku. Regulace podle něj zároveň povede k reálnému ekonomickému ohrožení škol, kde studuje významné množství zahraničních studentů. 

To potvrzují i některé soukromé vysoké školy. „Před pandemií byl přibližně náš každý třetí student cizinec. Celkově jich bylo přes tisíc. V končícím akademickém roce se jejich počet snížil o pětinu,“ říká Bohuslava Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní.    

„Finanční ztráta na školném za tyto studenty pro nás není vzhledem k výši rozpočtu univerzity zanedbatelná. Odhaduji, že bude činit kolem dvaceti milionů korun, a to nepromítám ztrátu na ubytovacím zařízení, kde není koho ubytovat,“ dodává Šenkýřová.

Na vízum čekají přes rok

Podobná situace je také na jazykových školách, které pořádají pro cizince se zájmem o vysokoškolské studium v Česku přípravné kurzy češtiny. Ty sice stejně jako ostatní školy loni přešly na distanční výuku, potýkají se ale s problémy.

„Studenti z Ruska nebo z Ukrajiny nevěří, že dokážou studovat distanční formou. Všem jde hlavně o vízum a chtějí studovat tady v českém prostředí, což je pochopitelné,“ uvádí Marie Beranová z Prague Education Center. Počet studentů se u nich za minulý rok snížil o 25 procent oproti školnímu roku 2019/2020. Co ale bude dál, pokud budou platit aktuální nebo podobná opatření, si netroufá odhadovat.

Někteří studenti marně čekají na vízum od samého vypuknutí pandemie. „Požádala jsem o vízum v dubnu 2020, ale nemohla jsem ho získat kvůli opatřením, proto jsem studovala celý rok online,“ svěřuje se Polina Khalturinová, která se už více než rok chystá ke studiu na Vysokém učení technickém v Brně. 

Komplikace nastávají i na konzulátech. V zemích s extrémním rizikem nákazy tam právě kvůli novému opatření nelze v tuto chvíli žádosti ani podávat. „Minulý rok jsem nestihla poslat ani žádost na konzulát, nemohu to udělat dodnes. Každý měsíc je jen určité množství míst, asi 150, a to je velmi málo. Již tři měsíce nemohu získat pozvánku na podání dokumentů a na pohovor,“ popisuje Marina Malyshová, budoucí studentka Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Ztráta mezinárodní dimenze

Velké veřejné univerzity jako České vysoké učení technické, Univerzita Karlova nebo Vysoká škola ekonomická v Praze žádný výraznější pokles počtu zahraničních studentů nepozorují a finančních ztrát se neobávají. I kvůli tomu, že poplatky za studium na těchto univerzitách často tvoří jen zanedbatelnou část celkového rozpočtu. 

„Ztráta mezinárodní dimenze v kampusu školy, omezení mezinárodní spolupráce a zahraničních kontaktů všeho druhu by však byly významnou újmou,“ přiznává Volfgang Melecký, vedoucí odboru zahraničních vztahů ČVUT.

Změna opatření se nechystá

Česká vláda kritiku kvůli zavedení opatření odmítá a jeho úpravu v současnosti neplánuje. „Opatření je založeno výhradně na epidemiologických datech a epidemické situaci v jednotlivých státech, nikoli na státním občanství či národnosti studentů. Důvodem je ochrana České republiky před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí včetně jeho nových variant,“ sdělila deníku E15 Hana Malá z odboru tisku ministerstva vnitra. 

Zařazení států na rizikový seznam je podle Malé pravidelně vyhodnocováno a závisí na vývoji epidemické situace v příslušné zemi. „O petici nemáme žádné další informace a ani vysoké školy se na nás neobrátily se žádostí o řešení této situace. Širší iniciativu proto v této chvíli neplánujeme,“ přidává se Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství. 

„Co se týká finančních dopadů, na českých veřejných vysokých školách je zpoplatněno studium v cizím jazyce. Výši poplatků si ale každá škola stanovuje sama a MŠMT údaje o této výši nesleduje. Velká část cizinců nicméně studuje v českém jazyce, například právě z Ruské federace, a tito studenti za studium na veřejných vysokých školách neplatí,“ tvrdí Lednová.

Co mohou studenti dělat?

Některé oslovené vysoké školy připustily, že pokud budou problémy s udělováním víz přetrvávat, mohly by teoreticky umožnit zahraničním studentům studovat distančně z jejich domovských zemí. Ani to však nemusí být pro některé dotčené jedince řešením. 

„Ve vzdělávání hudebníka hraje důležitou roli přímá komunikace a živé hodiny s profesorem. Tohle mi vážně chybělo celý rok. Vzhledem k tomu, že nejsem v českém prostředí, ztrácím komunikační schopnosti v češtině,“ stěžuje si například Menkov Arsenii, osmnáctiletý běloruský student hry na hoboj na brněnské konzervatoři. 

Jednou z možností je vyčkat, dokud nedojde k vyřazení příslušných zemí ze seznamu států s extrémním rizikem nákazy. Další variantou je iniciovat zrušení ochranného opatření.

„Toho je možné se domoci před krajskými soudy návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Je však potřeba počítat s tím, že k projednání může dojít až za několik měsíců čili náprava nemusí být okamžitá,“ vysvětluje Petr Václavek, advokát z kanceláře Čechovský & Václavek, která se mimo jiné zaměřuje na zahraniční klientelu.

Jak mají cestování usnadnit covidové pasy a aplikace Tečka:

Video placeholde
Covid pas a aplikace Tečka • Videohub

Faktem je, že některá opatření ministerstva zdravotnictví už v minulosti zrušena byla. „Ke zrušení nicméně může dojít i z důvodu procesních pochybení. V takovém případě existuje riziko, že bude přijato nové ochranné opatření s totožným či velmi podobným obsahem,“ upozorňuje Václavek.

„Česká konference rektorů by kvůli tomuto problému měla vyvolat jednání, protože nepřítomnost zahraničních studentů způsobuje problémy všem vysokým školám,“ navrhuje Šenkýřová z Vysoké školy finanční a správní. „Bránit mladým lidem poznávat svět považuji za ohromnou hloupost,“ uzavírá.