Studenti, brigády a daně: Jak se letos liší zdanění?

Studenti - ilustrační foto

Studenti - ilustrační foto Zdroj: Pexels / Buro Millennial

Mnozí studenti si během studia přivydělávají na zkrácený úvazek nebo na některou z pracovních dohod. Podívejme se na daně v praktických příkladech.

Studenti nejsou automaticky osvobozeni od daňových plateb. Oproti ostatním zaměstnancům však mají při podepsaném prohlášení k dani nárok na měsíční slevu na studenta ve výši 335 korun. Kolik tedy zaplatí pracující student z hrubé mzdy nebo hrubé odměny na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění, závisí na více okolnostech, jak si ukážeme v praktických příkladech.

Příklad: Práce pro jednoho zaměstnavatele na DPP

Student Robert si přivydělává pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje tedy slevu na poplatníka (2 320 korun) a slevu na studenta (335 korun). Vypočtená daň z příjmu je tedy nulová, protože daň z příjmu ve výši 1 500 korun (15 procent z 10 000 korun) je nižší než uplatňované daňové slevy. Na sociálním pojištění a zdravotním pojištění rovněž nezaplatí nic, neboť z hrubé odměny z dohody o provedení práce se platí sociální a zdravotní pojištění až když je hrubá měsíční odměna 10 001 korun a více. Na bankovní účet obdrží tedy student Robert 10 000 korun.

Příklad: Práce zkrácený úvazek

Studentka Karolína pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 17 000 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Při výpočtu daně z příjmu je tedy uplatněna sleva na poplatníka (2 320 korun) a sleva na studenta (335 korun). Vypočtená daň z příjmu činí 2 550 korun (17 000 korun x 15 procent) a po odpočtu daňových slev ve výši 2 655 korun (2 320 korun + 335 korun) je daň z příjmu fyzických osob nulová.

Studenti s podepsaným prohlášením k dani neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob až do hrubé měsíční mzdy ve výši 17 700 korun. Na sociálním pojištění je studentce Karolíně sraženo 1 105 korun (17 000 korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 765 korun (17 000 korun x 4,5 procenta). Na bankovní účet dostane tedy 15 130 Kč (17 000 korun - 1 105 korun - 765 korun).

Příklad: Práce na dvě dohody do limitu

Studentka Marcela pracuje pro dva zaměstnavatele současně, pro oba na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. Pro oba zaměstnavatele bude pracovat po celý rok 2021. Ani z jedné dohody tedy není studentce Marcele sraženo sociální a zdravotní pojištění, protože hrubá odměna je do limitu. Prohlášení k dani však může mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. U druhého zaměstnavatele tedy již daňové slevy uplatnit nemůže.

U prvního zaměstnavatele je daň z příjmu fyzických osob právě z důvodu uplatněných daňových slev nulová a na bankovní účet tedy obdrží 10 000 korun. U druhého zaměstnavatele je odvedeno formou srážkové daně 1 500 korun (15 procent z 10 000 korun) a na bankovní účet obdrží tedy 8 500 korun (10 000 korun - 1 500 korun). Marcela v plném rozsahu nevyužije daňové slevy v žádném měsíci a za rok 2021 si tedy podá daňové přiznání a obdrží část sražené daně z příjmu fyzických osob zpět.

Příklad: Práce po část roku na DPČ

Student Tomáš bude pracovat od ledna do srpna 2021 na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou 30 000 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Od září do konce roku 2021 bude „pouze“ studovat. Z každé hrubé odměny bude tedy studentovi sražena daň z příjmu ve výši 1 845 korun (30 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 320 korun - sleva na studenta 335 korun).

Na sociálním pojištění bude z každé hrubé odměny studentovi Tomášovi sraženo 1 950 korun (30 000 korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění potom 1 350 korun (30 000 korun x 4,5 procenta). Čistá měsíční odměna na účet bude činit 24 855 korun (30 000 korun - 1 845 korun - 1 950 korun - 1 350 korun). 

Tomáš v plném rozsahu během roku 2021 nevyužije slevu na poplatníka a slevu na studenta, protože nebude pracovat po celý rok 2021. Tomáš si sám podá daňové přiznání za rok 2021 a obdrží daňovou vratku ve výši 10 620 korun (2 320 korun + 335 korun) x 4 měsíce). Odvedené sociální pojištění a zdravotní pojištění ze závislé činnosti se nevrací.