VZP uspěla ve sporu s protonovým centrem, smlouva je neplatná

Pražské Protonové centrum

Pražské Protonové centrum Zdroj: Protonove centrum

Rozhodčí soud dal za pravdu Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) ve sporu s pražským protonovým centrem. Smlouva uzavřená v roce 2006 nuceným správcem pojišťovny Antonínem Pečenkou je podle rozhodců neplatná. VZP měla podle dokumentu, který nikdy neuznala, platit centru jednu miliardu korun ročně po dobu 15 let. Spor tímto verdiktem prý ale nekončí.

„Rozhodci konstatovali, že nemají pravomoc k rozhodování ve věci, protože smlouva o smlouvě budoucí, jejíhož plnění se Proton Therapy Center Czech (PTCC) dožadovala, je absolutně neplatná. A to stejně jako rozhodčí doložka ve smlouvě obsažená,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Výrok Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR obdržela VZP dnes.

„Rozhodčí soud má za to, že smlouva o smlouvě budoucí a rovněž tak dohoda o sjednání rozhodčí doložky, která je její součástí, nebyly ze strany žalované platně uzavřeny, a stranu žalovanou tak nezavazují a jsou absolutně neplatné,“ konstatoval ve více než čtyřicetistránkovém rozhodnutí soud.

Spor nekončí

Podle protonového centra soud konstatoval, že nemá pravomoc k řešení sporů mezi centrem a VZP plynoucích ze smlouvy o smlouvě budoucí. „Fakticky tak přenesl odpovědnost na stát. Spor tak tímto rozhodnutím nekončí a situace ohledně úhrad protonové léčby nádorových onemocnění šetrnou a bezpečnou metodou zůstává komplikovaná a léčba pro většinu pacientů nedostupná,“ sdělila ČTK mluvčí protonového centra Iva Taťounová.

Tichý zdůraznil, že pro VZP a její klienty se tímto rozhodnutím nic nemění. Nadále platí již dříve deklarované ujištění pojišťovny, že protonovou terapii uhradí každému svému klientovi, kterému ji jako nezbytnou doporučí jedno ze třinácti českých a moravských komplexních onkologických center.

Správce Pečenka v Protonovém centru několik let působil
V dubnu 2006 uzavřel tehdejší nucený správce VZP Antonín Pečenka za pojišťovnu smlouvu o smlouvě budoucí, která VZP zavázala po dobu 15 let hradit Protonovému centru léčbu 1650 jejích klientů ročně při ceně 26 tisíc Kč za jedno ozáření. Uvážíme-li, že každý pacient potřebuje průměrně 22 až 25 ozáření, jedná se o kontrakt až za 15 miliard. VZP však smlouvu neuznává a centrum proto proti ní vyvolalo arbitráž. Na podporu centra vznikla také petice Hlas pro život.
Nucenou správu, která trvala od listopadu 2005 do května 2006, na VZP uvalil tehdejší ministr zdravotnictví David Rath a do funkce nuceného správce dosadil svého náměstka Pečenku, který měl prověřit a zlepšit hospodaření pojišťovny. Pečenka později v Protonovém centru několik let působil. Nakonec se však s majiteli centra rozešel a v roce 2012 založil konkurenční firmu Proton centrum Praha, jejímž cílem by mohlo být centrum převzít, když se k tomu naskytne příležitost.
Soukromé protonové centrum vybudované v Praze na Bulovce za 3,5 miliardy korun využívá k léčbě nádorů vysoce přesnou a šetrnou, podle kritiků ale drahou metodu protonového záření. Léčba, která se aplikuje po celém světě od roku 1992, umožňuje širší spektrum léčby nádorů v blízkosti životně důležitých orgánů, a to s minimálním poškozením zdravých tkání. Vlastníkem centra je společnost Immorent PTC ze skupiny Erste Group Immorent, provozovatelem firma Proton Therapy Center Czech vlastněná bratry Pavlem a Václavem Laštovkovými.

VZP dosud uhradila pražskému protonovému centru za léčení 21 onkologických pacientů 16 milionů korun, šlo většinou o děti či nemocné, jejichž léčba byla v Praze výhodnější. Dalších 17 pacientů poslala na léčení protony do Mnichova. Podle předsedy správní rady Jiřího Běhounka se o všechny klienty indikované k léčbě protony VZP postará, i když smlouvu s centrem nemá.

Návrh standardní smlouvy s dohodou o narovnání předložila VZP centru loni v říjnu. Smlouva měla zajistit protonovou léčbu pro zhruba 150 klientů VZP s rakovinou ročně, za ozařování dospělých navrhla VZP paušální platbu 505 907 korun a za ozařování dětí 734 567 korun.

Na co zabírá proton?

Rozdílné názory ale měly obě strany na to, které diagnózy léčit protonem a kdo má pacienty k léčbě indikovat. VZP trvá na tom, že potvrdit pacienta k léčbě má některé z 13 komplexních onkologických center, protonové centrum chce pacientu pro léčbu indikovat samo.

Pražské centrum má nyní smlouvu jen s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Ostatní zdravotní pojišťovny mu hradí léčbu jen v případě, když centrum nabídne cenu srovnatelnou náklady na léčbu v mnichovském centru. Na léčbu protony posílají tyto pojišťovny jen nemocné s doporučením komplexního onkologického centra, v případě vojenské pojišťovny rozhodují o indikacích lékaři protonového centra.

Případ se táhne již přes osm let
Duben 2006 - Tehdejší nucený správce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Antonín Pečenka podepsal smlouvu o smlouvě budoucí s investorem protonového centra. Pečenka, který v čele VZP skončil začátkem května 2006, později přešel na manažerský post do firmy, která centrum rozjela. Kvůli podpisu je podle médií stíhán.
16. května 2006 - Pražští radní souhlasili s pronájmem pozemků pro protonové centrum v areálu Nemocnice Na Bulovce. Prvních šest let je firma měla zdarma, zároveň byla povinná do této doby centrum vybudovat a zahájit v něm zkušební provoz.
5. prosince 2012 - Centrum přijalo prvního pacienta.
Leden 2013 - Vedení VZP oznámilo záměr jednat s protonovým centrem o možnostech úhrady za léčbu rakoviny. Centrum se totiž začalo domáhat plnění smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřel Pečenka. Pojišťovna smlouvu označila za neplatnou.
25. února 2013 - Správní rada VZP souhlasila s kroky vedení pojišťovny, které podalo na protonové centrum trestní oznámení a dalo najevo, že miliardový kontrakt neuzavře.
4. března 2013 - VZP se rozhodla podat další trestní oznámení na protonové centrum. Podle pojišťovny totiž někteří zaměstnanci střediska mylně informují pacienty, že záření je pro ně jediná vhodná léčba a že musí počkat, dokud se společnost nedohodne s pojišťovnou na proplácení. Centrum reagovalo oznámením, že naopak podá žalobu na ochranu dobrého jména na VZP.
22. května 2013 - Tři největší zdravotní pojišťovny (VZP, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) oznámily, že léčbu protony uhradí lidem, kterým ji doporučí lékař z komplexního onkologického centra.
14. června 2013 - VZP podepsala memorandum o spolupráci s protonovým centrem v Mnichově. Léčení v Německu vyjde na 490.000 korun, podle pojišťovny levněji, než v pražském centru.
3. října 2013 - Vojenská zdravotní pojišťovna podepsala jako první česká pojišťovna dlouhodobou smlouvu s pražským protonovým centrem. Už předtím uzavřelo centrum kontrakt se slovenskou všeobecnou pojišťovnou.
17. října 2013 - VZP oznámila, že je připravena posílat do centra zhruba 150 pacientů ročně, pokud si centrum bude účtovat u dospělých paušální platbu 505 907 korun a za ozařování dětí 734.567 korun. Centrum na návrh nepřistoupilo.
12. listopadu 2013 - Rozhodčí soud při Hospodářské komoře začal projednávat dvě žaloby protonového centra na VZP. Centrum se dožadovalo smluvní pokuty a náhrady ušlého zisku.
14. dubna 2014 - VZP oznámila, že pokud protonové centrum ukončí právní spory, nabídne mu pojišťovna standardní smlouvu. Ta by měla obsahovat také seznam indikací podle doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky jako nejvyšší autority v oboru.
15. dubna 2014 - Protonové centrum ve svém návrhu smlouvy chtělo, aby léčbu indikovali lékaři tohoto zařízení, VZP ale trvala na tom, aby u každého pacienta posoudil a schválil léčbu tým odborníků komplexního onkologického centra.
30. června 2014 - VZP oznámila, že dosud uhradila v pražském protonovém centru léčbu 21 pacientů, dalších 17 pacientů poslala na léčení protony do Mnichova.
1. července 2014 - Pojišťovna oznámila, že dostala verdikt rozhodčího soudu. Arbitři označili smlouvu z roku 2006 - včetně rozhodčí doložky - za neplatnou.