Zadlužení Česka ve čtvrtletí přesáhlo 43 procent HDP

Dluh českých vládních institucí stoupl v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 232,8 miliardy korun na 3,332 bilionu korun. Míra zadlužení se tak zvýšila ze 42,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 43,4 procenta. V porovnání s posledním kvartálem loňského roku se dluh zvýšil o 103,9 miliardy korun a míra zadlužení stoupla o 1,4 procentního bodu. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V prvním čtvrtletí letošního roku hospodařily vládní instituce se schodkem 59,4 miliardy korun, což představovalo 3,2 procenta HDP. V meziročním srovnání to bylo zlepšení o 49,2 miliardy korun.

Ústřední vládní instituce hospodařily se schodkem 90,3 miliardy korun, který se meziročně snížil o 49,3 miliardy korun. Hospodaření místních vládních institucí skončilo v prvním kvartálu přebytkem 34,4 miliardy korun, což v meziročním srovnání znamenalo zvýšení o 4,1 miliardy korun. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven) skončilo v deficitu 3,5 miliardy korun.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply v prvním čtvrtletí meziročně o 9,2 procenta na 40,7 procenta HDP. „Na meziročním růstu příjmů se podílely zejména přijaté daně z důchodů a přijaté sociální příspěvky,“ uvedl ČSÚ.

Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 1,7 procenta na 44 procent HDP. Nejvíce se podle statistiků zvýšily výdaje na sociální dávky, naopak největší pokles byl zaznamenán u dotací.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů. Meziročně stoupl o 252,7 miliardy korun.