Po republice s karavanem a film o Babišovi: Zelení zahájili kampaň

Matěj Stropnický

Matěj Stropnický Zdroj: ČTK

Předseda SZ Matěj Stropnický
Matěj Stropnický
Matěj Stropnický
Primátorka Adriana Krnáčová a náměstek Matěj Stropnický
Strana Zelených představuje svůj program
8
Fotogalerie

Zelení zahájili volební kampaň, do boje o Sněmovnu investují 13 milionů korun. Voliče si chtějí získat například zvýšením minimální mzdy na 15 tisíc korun nebo snížením daňového základu firmám, které prokážou stejné odměňování mužů a žen. Zacílí přitom právě na ženy, které představují víc jak dvě třetiny jejich elektorátu. Předseda strany Matěj Stropnický plánuje využít lídra hnutí ANO Andreje Babiše, film o něm bude promítat voličům po celé republice.

Stropnický předem vyloučil případnou spolupráci s komunisty a hnutím ANO na celostátní úrovni. „KSČM nepřejí pokroku a životnímu prostředí, byť si dají trochu zelené na plakát,“ řekl E15 Stropnický, pražský lídr strany do voleb. Podobně kriticky se vyjádřil i na adresu Babiše. „Shodujeme se, že ANO je hrozbou pro budoucnost Česka. Nehledě na to, že Babiš vyrábí potraviny, které se téměř nedají jíst,“ dodal pražský zastupitel Stropnický.

Ten však plánuje využít Babiše pro stranickou kampaň – zelení totiž zvažují promítání filmu Selský rozum o lídrovi hnutí ANO. „Pracuje s nekvalitními potravinami a znečišťuje životní prostředí, obchází zákony – to je dobrý úvod před představováním našeho programu,“ vysvětlil Stropnický a dodal, že zelení budou svůj program vysvětlovat lidem i pomocí karavanu, se kterým objedou města a představí výstavu o nájemním bydlení.

V programu mají i návrh na zavedení univerzálního starobního důchodu minimálně deset tisíc korun, ke kterému se má připočítávat zásluhová složka, zvýšení minimální mzdy na 15 tisíc korun či kroky k vyrovnání platů mužů a žen.

Firmám, které prokážou, že platí oběma pohlavím stejně, navrhují snížení daňového základu. Strana také přichází se slibem posunutí volebního práva na věk od 16 let.

Vše o blížících se parlamentních volbách najdete zde >>>

Zaměřit se chtějí i na důkladný výběr daní z příjmů od všech podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

"Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci," popsal Stropnický důvody pro zvýšení poplatků za těžbu, zvýšení minimální mzdy či zavedení mýta a zdanění velkých znečišťovatelů. V posledním předvolebním průzkumu získali zelení dvě procenta.

Výběr programových priorit Zelených

Zásadní zvýšení investic do vzdělání

- Zvýšení nástupního platu učitelům na úroveň ostatních vysokoškoláků (31.000 korun), zavedení tvůrčího volna pro učitele základních a středních škol každých pět let.

Podpora inovativního podnikání místo dotací pro montovny

- Zrušení pobídek na místa s nízkou přidanou hodnotou, podpora inovativního podnikání založeného na výzkumu a vývoji.

Výraznější začlenění Česka do Evropy

- Strana chce Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí, řízenou demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise.

Zastavení vývozu zbraní do rukou násilníků

- Moderní stát podle Zelených neobchoduje s násilím a utrpením, chtějí ukončit vývoz zbraní mimo spojence.

Výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratí

- Budování vysokorychlostních a příměstských železnic (z Prahy do Brna pod 60 minut za 15 let).

Zjednodušení cestování veřejnou dopravou

- Postupné zavedení jednotné jízdenky na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou.

Digitalizace státní správu

- Veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, má být možné řešit také online.

Výběr daní od velkých korporací

- Namísto drobných podnikatelů se chtějí Zelení zaměřit na důkladný výběr daní z příjmů od všech subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

Nižší náklady na elektřinu pro rodiny a obce

- Obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na využití odpadu nebo panely na střechách. Podpora ukládání energie a prodeje jejího přebytku.

Reakce na změny na trhu práce

- Strana připraví varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu.

Volební právo od 16 let a možnost volit na dálku

- Snížení hranice pro aktivní volební právo na 16 let, možnost korespondenčního způsobu volby.

Podpora umění ve veřejném prostoru

- Zavedení povinnosti věnoval u veřejných staveb dvě procenta rozpočtu na umělecká díla, která vzejdou ze soutěže.

Vyšší daně pro velké znečišťovatele

- Sociálně spravedlivá ekologická daňová reforma.

Zlepšení ovzduší, omezení závislosti na uhlí, ropě a plynu

- Podpora zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Strana chce usnadnit obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.

Ochrana krajiny před suchem a povodněmi

- Ne budování přehrad, ale obnova přirozených součástí krajiny jako jsou mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže.

Zastavení investic do jaderné energie

- Odmítnutí veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

Zachování zdravé půdy omezením nešetrných zásahů do krajiny

- Komplexní zákon na ochranu půdy, který omezí všechny typy hrozeb od eroze, přes zábor stavbami až po kontaminaci.

Šetrnější chov zvířat, podpora ekologického zemědělství

- Změna podmínek a způsobů chovu hospodářských zvířat a podpora rozvoje ekologického zemědělství.

Zvýhodnění zdravých potravin

- Podpora zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních; požadavek na stejnou kvalitu jako v ostatních zemích EU.

Omezení povrchových dolů, omezení zisků uhlobaronů

- Zrušení částečného prolomení limitů těžby, zvýšení poplatku z vydobytého nerostu na minimálně 10 procent.

Omezení zátěže nákladní dopravou

- Zavedení satelitního mýtného pro nákladní vozy na všech silnicích.

Stavění bytů pro dostupné nájemní bydlení

- Kormě výstavby nových bytů strana podpoří výkup a rekonstrukci bytů ze strany obcí.

Zajištění sociálního bydlení a služeb i pro ty nejchudší

- Konec byznysu s chudobou na ubytovnách, nový zákon o sociálním bydlení a podpora obcí v této oblasti.

Flexibilní a výhodnější rodičovská podpora

- Zavedení i 12měsíčního rodičovského příspěvku, podpora střídání se rodičů. Zavedení plošné pomoci v mateřství, snížení sociálního pojištění po rodičovské o pět procent.

Více peněz pro zdravotní sestry a lidi v sociálních službách

- Zvýšení minimálních platů pro sestry a vysokoškoláky v sociálních službách na 25 000 korun měsíčně.

Stejné odměňování žen a mužů

- Narovnání platů žen a mužů, v soukromých firmách daňovým zvýhodněním těch, které to prokážou.

Důstojný příjem a dožití ve vlastním bytě pro seniory

- Zpětný odkup bytů od seniorů do veřejného vlastnictví pro zajištění doživotní renty nad rámec důchodu.

Boj proti přebujelým exekucím

- Snížení maximální výše úroků z prodlení a odměn exekutorů, sjednocení exekucí k jednomu exekutorovi, zavedení územní příslušností exekutorů. Usnadnění osobního bankrotu, jednorázová amnestie na úroky z prodlení u dluhů vůči veřejné sféře.

Zvýšení minimální mzdy

- Zvýšení minimální mzdy na 60 procent mediánové mzdy.

Zavedení univerzálního starobního důchodu

- Minimální starobní důchod ve výši 10 000, navýšený o zásluhovou složku; automatické navyšování o inflaci.