Experti: Nezabezpečená data z EET může zneužít konkurence

Registrační pokladna

Registrační pokladna Zdroj: ctk

Pokladna
Registrační pokladna
pokladna
Andrej Babiš
Andrej Babiš
6
Fotogalerie

Ochrana a zabezpečení dat, se kterými bude pracovat elektronická evidence tržeb, nemusí být dostatečná. Tvrdí to někteří IT experti, kteří jako možný problém vidí shromažďování citlivých dat na jednom místě.

SystémEET znamená mimo jiné i obrovský přesun citlivých dat elektronickou cestou.Ta mohou být sledována a následně zneužitakonkurencí či přímo podvodníky. Podnikatele o rizicích informujeme, protože jsou to ze zákona oni, kdo je odpovědný za to, že evidence tržby dorazí v pořádku až ke správci daně,“vysvětlilaGabrielaHoppe,jednatelkaporadenské společnosti IB Grant Thornton Consulting.

S tím souvisí isprávnézabezpečenídat uchovávaných u klienta. Jisté riziko také představují webové portály finanční správy, které čerpají data z EET, jako je ověření účtenky, portál pro podnikatele a podobně.

Shromažďování dat na jednom místě se podceňuje

Rizika spojená s EET včetně zabezpečení přenosůdat byla tématemsemináře, kterýspolečnost IB GrantThorntonConsultingpořádalana konci říjnave spoluprácisČesko-německou obchodní a průmyslovou komorou.Přítomní IT odborníci z firem SmolaConsulting, AEC aWarth& Klein Grant Thorntonseshodli na tom, žeačkoliv firmyu nástéto problematice věnují velkou pozornost, stále jichmnoho podceňuje zabezpečení internetového připojení.

„Problematickýmmístem v celém systémuEETjemimo jiné iskutečnost, že data se podle informací ministerstva financí budoushromažďovat na jednom místě. To je rizikové zejménas ohledem na osoby oprávněné k těmto datům přistupovat a pracovat s nimi,“ vysvětlil Marian Němec, odborník na IT bezpečnostze společnosti AEC.

„S podnikateli v této souvislosti nejčastěji řešíme právě možnosti zabezpečení přenosu a nastavení takových procesů, které jejich údaje co možná nejvíce ochrání,“ doplnilaGabrielaHoppes tím, že špatně chráněná data mohou být zneužitanapříklad v konkurenčním boji.Nedostatečně ochráněný přístup k internetu se tak může velmi snadno stát místem úniku obchodních informací.