Bezpečností na internetu se zabývá i pražský magistrát | E15.cz

Bezpečností na internetu se zabývá i pražský magistrát

lum

Bezpečnost na internetu se kdysi skloňovala jen v souvislosti se zavirovaným počítačem. Dnes je ale spjata s riziky, která představují reálné ohrožení soukromí, a dokonce i zdraví jeho uživatelů. 

Nejvíce vystaveni mu jsou navíc ti nejzranitelnější. Děti a mládež. O to, aby se nestali oběťmi virtuální kriminality, se stará i vedení hlavního města Prahy. Jedním z prostředků, jak v tomto prostředí jeho zástupci činí, je úspěšné zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet.

„Bezpečnost na internetu se dětí a dospívajících týká zásadním způsobem. Řada z nich totiž využívá informační technologie intenzivněji i častěji než jejich rodiče či někteří dospělí. S ohledem na nízký věk ale postrádají větší povědomí o jeho možných sociálních rizicích. Ne vždy jsou o nich zpraveni tak, aby se na něm nedopouštěli takříkajíc průšvihů, které už by nemohli vrátit zpět. Ze své pozice radního pro bezpečnost proto společenskou i odbornou odpovědnost města nejenom vítám, ale osobně chci přispět k tomu, aby její výsledky byly co nejvíce prokazatelné. Ostatně také jsem rodič,“ uvádí Libor Hadrava, pražský radní, který má na starost právě oblast bezpečnosti a prevence kriminality na území hlavního města.

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR. Praha se do projektu zapojila již v roce 2014. Právě díky zapojení krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost. A předcházet kriminalitě ve virtuálním prostředí se stalo jedním z jejích důležitých cílů v oblasti prevence kriminality. Odbor bezpečnosti magistrátu se navíc tématu věnuje dlouhodobě. To mu umožňuje přispívat nabytými zkušenostmi k naplnění hlavního cíle projektu, kterým je informovat veřejnost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. „V minulých letech byly za podpory dotací v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR realizovány projekty Praha bezpečně online.

Jejich záměrem bylo dlouhodobě vzdělávat žáky, studenty, pedagogy a další odborné pracovníky v této problematice. Projekty byly realizovány ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a s městskými částmi hlavního města Prahy,“ doplňuje Libor Hadrava. Již od prvního pražského ročníku projevily školy o projekt zájem. V minulém roce se soutěže zúčastnilo 55 základních a středních škol. Hlavní výherci byli za účasti radního oceněni v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Projekt však nabízí i kurzy pro odborné pracovníky a širokou veřejnost. Formou e-learningových kurzů, kvízů a soutěží pro žáky a studenty napomáhá k zajištění prevence rizikového chování na internetu. Materiály, které díky projektu vznikly, mohou dnes využívat rodiče i s těmi nejmenšími dětmi a výuka bezpečného chování v on- -line prostředí se stává sou- částí běžného života. Uplatnění v programech ale najdou i učitelé, sociální pracovníci či policisté.

Průměrné ceny nových bytů v Praze dál stoupají, meziročně vzrostly o pětinu

Velmi výmluvným se v tomto ohledu ukázal loňský kvíz, do něhož se zapojilo téměř 30 tisíc žáků a studentů. Z výsledků vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií. Vedoucí celého projektu na celo republikové úrovni Lucie Časarová proto apeluje: „Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození.

Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku osm až 12 let je skutečně velmi obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná.“ „Komunikace na internetu probíhá v určitých věkových skupinách za zády nás všech. Děti se na něj s tímto záměrem dokonce nezřídka uchylují.

Třeba když vedou s rodiči nějaký spor. To je často velmi kritický a zneužitelný okamžik, neboť v tu chvíli potřebují hovořit s někým, kdo by jim naslouchal nebo jim dal za pravdu. Internetové vazby jsou navíc nezřídka anonymní, což už je sám o sobě zárodek prvního rizika.

Včasná a odborně způsobilá prevence je ale velmi osvědčený způsob, jak můžeme předcházet většině problematických situací včetně těch, které už lze z kriminalistického hlediska vyhodnotit jako skutečně nebezpečné,“ konkretizuje radní Hadrava, sám bývalý policejní profesionál. I v letošním roce je tak pro pražské děti, žáky a pro studenty připraven soutěžní kvíz o věcné ceny od společnosti Microsoft, s.r.o., GORDIC a od sdružení CZ.NIC.

Současně dostávají příležitost zapojit se do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. Jeho účastníci rovněž získají hodnotná ocenění. Možnost prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečné práce na internetu a zapojit se do soutěžního kvízu o ceny se jim nabízí na webových stránkách www.kpbi.cz. Soutěž trvá do 31. října 2017

Autor: lum
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!