České občanství už nebude za hubičku. Nedosáhnou na něj rváči ani pomlouvači

Získat české občanství bude propříště zřejmě obtížnější, zkoumat se bude mimo jiné přestupková minulost uchazeče

Získat české občanství bude propříště zřejmě obtížnější, zkoumat se bude mimo jiné přestupková minulost uchazeče Zdroj: Vacková Anna

V případě přestupků se budou brát v úvahu prohřešky podstatné z bezpečnostního nebo celospolečenského hlediska.
Žadatel by měl podle novely nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost
3
Fotogalerie

Zpřísnění podmínek pro získání českého občanství Sněmovna patrně schválí. Bezpečnostní výbor podpořil vládní novelu příslušného zákona beze změn. Žadatelé podle ní budou muset nově prokázat například to, že se nedopustili některých přestupků. 

Předloha také zařadí Slováky, kteří měli po rozpadu Československa při rozhodování o nabytí občanství zvláštní postavení, na úroveň občanů ostatních zemí Evropské unie.

Žadatel by měl podle novely nově prokázat například přestupkovou bezúhonnost, veškeré peníze, které slouží k zajištění jeho životních potřeb v Česku, ale i délku a průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií.

V případě přestupků se budou brát v úvahu prohřešky podstatné z bezpečnostního nebo celospolečenského hlediska. Jde mimo jiné o přestupky v obraně a proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Sledovat se budou opakující se prohřešky, ne jednorázové excesy.

Lidé od 18 do 21 let budou moci státního občanství nabýt ve zjednodušeném režimu, nově ale nebudou mít na občanství právní nárok. Novela také upravuje podmínky, kdy dítě nabývá českého občanství, ať už osvojením, nebo určením otcovství.

Předloha dále zpřesňuje požadavek na prokazování zdrojů a výše příjmů žadatelů. Nově by tak měli prokázat zdroje a výši všech svých příjmů, ale i to, že jsou tyto příjmy dostatečné pro zajištění životních potřeb a nákladů. Pokud má žadatel děti, bude muset prokázat i to, že je schopen zajistit také své potomky.

Podmínku prokazovat znalost českého jazyka nebudou muset nově splnit ti, kteří absolvovali tříleté vzdělávání v českém vyučovacím jazyce na základní, střední nebo vyšší odborné škole či konzervatoři, nebo splnili studijní povinnosti alespoň za tři akademické roky studia v českém jazyce na vysoké škole.

Novela tak chce zamezit situacím, kdy žadatelé dokládali pouze délku studia bez prokázání absolvování. Navíc mohlo jít o školy, které nebyly provozovány v souladu s právním řádem. Podobnou úpravu zavádí zákon i u prokazování znalosti českých reálií.

U lidí, kteří žijí v Česku deset let, se budou vyžadovat doklady o faktickém pobytu v zemi. Půjde třeba o pracovní smlouvy, školní vysvědčení nebo potvrzení právnické osoby o pravidelné sportovní činnosti. Zákon také nově vylučuje soudní přezkum v případě, kdy byla žádost o občanství zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.