Česko se připojí k boji proti daňové optimalizaci. Má za sebou první krok | E15.cz

Česko se připojí k boji proti daňové optimalizaci. Má za sebou první krok

Česko se připojí k boji proti daňové optimalizaci. Má za sebou první krok
Peníze, koruny
• 
ZDROJ: Anna Vacková, E15

Jan Vávra

Vláda sjedná úmluvu, která umožní přijmout recepty Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proti snižování daňového základu nadnárodních firem.

Česká republika chce efektivněji upravovat mezinárodní daňové smlouvy. Měly by následně být v souladu s iniciativou BEPS pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.

Výchozím bodem ze strany české vlády je schválení návrhu na sjednání mnohostranné úmluvy, jež má umožnit hromadné a relativně rychle realizovatelné přijetí návrhů BEPS do obsahu smluv o zamezení dvojímu zdanění. Ty se dosud vyjednávaly téměř výhradně na bilaterální úrovni.

Po přijetí úmluvy do nich posléze mohou být zahrnuty alespoň některé z 15 akčních bodů, jež jsou výsledkem speciální skupiny při OECD. Tu tvoří zástupci více než stovky států světa. Jejich snahou je zdaňovat zisky tam, kde probíhá hospodářská aktivita. Mezi navrhovaná opatření patří zacelení děr v mezinárodních dohodách, zdanění digitální ekonomiky v místě spotřeby či lepší definice stálých provozoven korporací.

Finanční úřady likvidují firmy. Státu hrozí arbitráže

„Prozatím nelze jasně identifikovat, která opatření BEPS a do které konkrétní daňové smlouvy budou touto úmluvou implementována a která nikoliv,“ uvedla za ministerstvo financí Kateřina Vaidišová z oddělení vnějších vztahů s tím, že v průběhu ratifikačního procesu úmluvy může dojít k řadě změn a úprav. První státy by ale měly proces dokončit již příští měsíc.

Ministerstvo odhaduje, že pokud by došlo k začlenění všech navrhovaných bodů BEPS, mohly by výnosy veřejných rozpočtů vzrůst až o šestnáct miliard korun ročně.

„K vymýcení daňových optimalizací to ale asi nepovede, protože ty vyplývají právě z rozdílů mezi daňovými pravidly a právními instrumenty v jednotlivých státech,“ dodává prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová. Podle ní však zmiňované nástroje zřejmě představují maximum možného, jelikož daňová politika zůstává privilegiem jednotlivých států. „A ty nejsou nijak ochotné se o tento aspekt nechat obrat,“ dodala Pospíšilová.

Kterých oblastí se týká iniciativa proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (BEPS - Base erosion and profit shifting)

Co navrhuje OECD?

  • Počítat s globální digitální ekonomikou a vybírat daně z přidané hodnoty v místě nákupu
  • Využít nástroje neutralizující efekty tzv. hybridních ujednání, které s využitím stávajících smluv vedou až ke „dvojímu nezdanění“
  • Efektivněji se bránit „škodlivé“ daňové konkurenci
  • Zavést pro firmy povinnost zveřejňovat detaily svého „agresivního daňového plánování“
  • Rozšířit definici pojmu „stálých provozoven“, s nímž jsou pro firmy spjaty dodatečné daňové povinnosti na území daného státu
  • Upravit podmínky pro převodní ceny. Jde o ceny uplatňované podniky v rámci jedné skupiny tak, aby největší část zisku spadala do zemí s nejmenším daňovým zatížením. OECD chce tyto ceny navázat na reálnou ekonomickou aktivitu

O korunových dluhopisech se nemluví pravda, říká spoluzakladatel daňové kobry

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!