Česko zbrojí na dluh. Další zvýšení výdajů na obranu je ukryto v začarovaném kruhu ekonomiky

Česká armáda

Česká armáda Zdroj: Major Jakub Šimíček, praporčík Jan Kalous

Jen co si Česko zákonem nařídilo a letos poprvé schválilo pevný podíl výdajů na obranu ve výši 2 % HDP, začínají se na obzoru objevovat první vlaštovky dalšího zvyšování tohoto podílu. Vojensky jde asi o racionální požadavek, které by ovšem ekonomicky a politicky vytvořil snad ještě třaskavější výbušninu, než jakou představuje reálná hrozba válečného útoku na Českou republiku.

článek vyšel na webu info.cz

Německý ministr obrany Boris Pistorius hovořil na mnichovské bezpečnostní konferenci o nutnosti vynakládat na obranu více než 2 % HDP – konkrétně zmínil podíl ve výši 3 až 3,5 procenta. 

I když nic takového není zatím navrhováno ke schválení, a i když řada zemí NATO (konkrétně je jich 13) neplní ani dvouprocentní závazek, tlak na další navyšování obranných výdajů je přímo hmatatelný. 

A nejde jen o nedávné kontroverzní vyjádření Donalda Trumpa, který je v exaltovaném burcování k vyšším vojenským výdajům dlouhodobě konzistentní. Viz třeba také nově prezentované vize šéfa tuzemské armády Karla Řehky, který volá po nové formě personálních odvodů do armády a budování širších vojenských záloh, potažmo větší profesionální armádě, což samo o sobě vytváří poptávku po dodatečných finančních zdrojích.

Ostatně i ze samotného tuzemského ministerstva obrany zaznívají výroky naznačující, že by Česko k dohnání úrovně západních armád muselo příštích pět až deset let dávat na obranu dvojnásobek než dnes, tedy až 4 procenta HDP.

Tyto na první pohled „účetní poznámky“ by ovšem v případě překlopení do praxe mohly mít fatální makroekonomické dopady. Přitom celková geopolitická situace reálně nahrává úvahám o větších zbrojních výdajích. Politicko-vojenský tlak na zvyšování vojenského rozpočtu a důvody k tomu kulminují. Již zmiňovaný šéf naší armády Řehka před pár dny opět varoval, že vojenské napadení Česka nelze vyloučit.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!