Dvacet let od povodně v Praze připomene výstava na Kampě

Povodně 2002 v Praze

Povodně 2002 v Praze

V srpnu 2002 postihly Česko povodně. Velká voda, která tehdy přišla i do Prahy, způsobila jen na městském majetku škody za téměř 30 miliard korun. Rozsahem a důsledky byla nejničivější povodní v novodobé historii, ale naštěstí na území hlavního města nedošlo v přímé souvislosti s povodní ke ztrátám na životech.

Fotografická výstava „20 let od povodní“, která bude od 9. srpna do 22. září volně přístupná v parku Kampa, U Sovových mlýnů, pamětníkům připomene, co se před dvaceti lety v metropoli událo, a těm mladším ukáže, jak vypadala „Praha pod vodou“. Některá místa představí v kontrastu „tehdy a dnes“, jiné fotografie zachycují okamžiky záchrany evakuovaných obyvatel a také zvířat z pražské zoo.

Ničivá povodeň v Praze trvala celkem 12 dní. Zasáhla 5,8 procenta rozlohy města. Evakuováno muselo být téměř 50 000 obyvatel. Byla značně paralyzována veřejná doprava. Došlo k zaplavení 18 stanic metra a po povodni bylo uzavřeno 25 stanic a 17 km tunelů, metro bylo v plném rozsahu zprovozněno až po 7 měsících. Povodeň nejen způsobila obrovské materiální škody, ale také přinesla novou zkušenost a nový pohled na protipovodňovou ochranu.

V roce 2002 byla v Praze vybudována pouze první etapa protipovodňových opatření na pravém břehu Vltavy v délce 909,4 metrů. Mobilní hrazení sice zabránila vylití řeky do ulic, voda se ale dostala do Starého Města spodem – kanalizační sítí.

Od roku 2003 se protipovodňová ochrana Prahy rozrostla o další místa po obou březích Vltavy. Celková délka protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) je nyní 19,255 km, z toho mobilní hrazení tvoří 6,795 km. Výška mobilního hrazení se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 6,27 metrů. Pod všemi protipovodňovými liniemi jsou vybudovány vodotěsné železobetonové, štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podloží, v některých místech až 12 metrů hluboké. Z dalších protipovodňových opatření to bylo vybudování pojízdného tabulového uzávěru Čertovky, postavena byla čerpací stanice Libeň a protipovodňový uzávěr přístavů a přítoku Rokytky, byla provedena opatření na kanalizační síti ve všech dotčených oblastech, stanice metra v záplavových územích mají individuální protipovodňová opatření…

Tím to ale samozřejmě nekončí, město pokračuje v budování ochrany dalších lokalit. Letos byla dokončena další etapa opatření v Troji, aktuálně se pracuje na Zbraslavi a v Radotíně, v plánu je opatření v Parku Maniny a mimo jiné také vybudování protipovodňové ochrany zoo.