Energetická koncepce? Vytěžit a spálit, kritizují dokument ekologové

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Ekologické organizace tlačí na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS), aby důrazněji oponoval připravované Státní energetické koncepci z pera ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (ODS). Ta podle nich významě poškodí životní prostředí. Pokud by Chalupa neměl dost argumentů ani odvahy Kubovi oponovat, nabízejí mu ekologové vlastní alternativní návrhy, jak by se měla česká energetika vyvíjet.

Ekologové tvrdí, že Kubův dokument dostatečně nepracuje s možnostmi energetické efektivity a nevede k dost výraznému omezení emisí oxidu uhličitého. Kritizují také předpokládaný rozvoj jaderné energetiky a výraznější roli energetického využívání odpadu. Sami navrhují, že Česko by mělo raději posílit energetickou úspornost a výrazně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie.

„Sečteno a podtrženo, divím se, že ministr Kuba svou koncepci nenazval Vytěžit a spálit. Obsáhle sice popsal, co všechno by vykutal a nechal proletět komíny elektráren a spaloven, komplexní seznam rizik v podobě zátěže toxickými látkami pro životní prostředí a obyvatele Česka zatajil. Brány spaloven by opustila značná množství takových látek, jako jsou dioxiny nebo arzen. Pokud chce ministr Chalupa budit aspoň nepatrné zdání, že mu jde o životní prostředí, musí Kubovu návrhu razantně oponovat,“ uvedl Jan Nezhyba ze sdružení Arnika.

Ekologické organizace proto poslaly Chalupovi vlastní dokumenty Energetická (r)evoluce a Chytrá energie a žádají, aby je úřad hodnotil jako alternativy Státní energetické koncepce. „Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž uskutečnění by zajistilo dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazilo jejich účty a současně snížilo závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách a drahé dovážené ropě či plynu,“ uvedla skupina osmi organizací ve společné zprávě.

Kubův návrh podle kritiků z řad ekologů mimo jiné nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity, nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu, staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie a předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Varují také, že MPO chce do koncepce zpracovat i studii pro výběr míst, kde by mohly po roce 2040 stát nové jaderné elektrárny, aniž by se k ní mohla vyjádřit další ministerstva či oponenti.

Tomáš ChalupaTomáš Chalupa|ctk„Ministerstvo životního prostředí dostává při hodnocení státní energetické koncepce příležitost ukázat, že není jen dalším ekonomickým resortem, ale hájí čistější životní prostředí,“ říká Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Státní energetickou koncepci vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda ji vzala na vědomí loni v listopadu. Před konečným schválením dokumentu musí být posouzen dopad koncepce na životní prostředí.

Koncepce stanovuje směr, kterým by se měla česká energetika ubírat v příštích 25 letech. Počítá s utlumováním výroby elektřiny z uhlí a naopak s posílením role jaderné energetiky. Podle Státní energetické koncepce by se také měl stabilizovat podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě, aby podpora takových zdrojů nebyla zátěží pro průmysl.

Jak již server E15.cz informoval, vliv připravované státní energetické koncepce na životní prostředí (SEA) posoudí česká pobočka britského holdingu Amec. Její česká sesterská firma Amec Nuclear Czech Republic se přitom specializuje na jaderný průmysl a samotný Amec se také zajímá o účast na dostavbě Temelína. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani Amec v tom ale problém nevidí.