Evropská komise chce po Česku zásadnější reformu penzí

Summit eurozóny

Summit eurozóny

Letos stagnaci a mírný růst nezaměstnanosti, příští rok růst HDP o 1,5 procenta. Takovou prognózu dává České republice Evropská komise. Ta zveřejnila doporučení k rozpočtovým opatřením a strukturálním reformám v členských zemích. I přes relativně nízký podíl zadlužení k HDP a nedávné reformy nejsou české veřejné finance dosud na udržitelné cestě, uvedla komise v každoročním hodnocení.

Evropská komise ve své zprávě kritizuje plánované penzijní reformy v Česku jako nedostatečné. K dlouhodobé udržitelnosti systému je podle ní třeba provést další změny. Komisi například vadí navrhovaná možnost předčasných důchodů. Ta prý podkopává důvěryhodnost a ambice reforem.

Brusel rovněž české vládě doporučuje, že by měla také zajistit korektní využívání peněz z fondů EU, posílit boj s korupcí či zlepšit kvalitu a dostupnost předškolních zařízení i fungování státní správy. Zároveň komise uvedla, že se již Česku v uplynulých měsících dařilo zvyšovat transparentnost a efektivnost zadávání veřejných zakázek.

Konkurence na mezinárodních trzích se podle EK zvyšuje a přiliv kapitálu do Česka zeslábl. Klíčovým úkolem pro českou ekonomiku by proto měla být podpora hospodářského oživení a dlouhodobého růstu tím. Cestou k tomu má být zodpovědnější rozpočtová politika a lepší efektivnost veřejné správy. Komise dále zmiňuje, že Česko má zlepšit pracovní podmínky pro ženy s dětmi a zaměřit se na inovace. Tomu zatím podle komise brání malé propojení výkumu s podniky a neefektivní veřejné financování výzkumu.

Konkrétně komise Česko vyzvala například k tomu, aby byl konečně přijat zákon o státní službě. Ten je podle EK zásadní podmínkou pro stabilní, transparentnější a profesionálnější veřejné služby. Opakované odkládání jeho přijetí mělo podle EK výrazně negativní dopad na zavádění fondů EU v České republice. Česko je jedinou zemí v EU, který takový zákon ještě nemá.