Finanční kouzlo. Hnutí pro Prahu 11 stačilo na masivní předvolední kampaň dvacet tisíc | e15.cz

Finanční kouzlo. Hnutí pro Prahu 11 stačilo na masivní předvolední kampaň dvacet tisíc

Polepy laviček na Jižním Městě
Polepy laviček na Jižním Městě
• 
ZDROJ: archiv E15

nos

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jihoměstské Hnutí pro Prahu 11 založilo svou minulou předvolední kampaň na kritice neprůhledných finančních operací a odporu k výstavbě. Nyní se ukazuje, že jim nejsou kouzla s účetnictvím vůbec cizí. Na svém blogu to uvádí koaliční zastupitel Prahy 11 za ANO Ondřej Prokop. Stejná data zveřejnilo ve svém časopise i opoziční hnutí Jižní město náš domov. To již dalo do parlamentu podnět k prověření účetnicví HPP 11.

Oficiálně přiznané výdaje, stejně jako příjmy, politického Hnutí pro Prahu 11 činily ve volebním roce 2014 nepatrnou částku 21 928 korun. To alespoň hnutí uvedlo v povinném přehledu o výdajích za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu. Předvolební kampaň hnutí ovšem byla výrazná a podle mínění zástupců ostatních politických stran ji nešlo za dvacet tisíc pořídit. Jednalo se o billboardy, polepy laviček, noviny, letáky či trička.

Pod výkazy HPP 11, které jsou přístupné veřejnosti v Poslanecké sněmovně, je podepsán jednak současný starosta Prahy 11 za hnutí Jiří Štyler, tak i jeho zastupitelstvem v březnu odvolaný spolustraník a místostarosta pro finance Ladislav Kos. Ten je navíc v současné době kandidátem hnutí s podporou Strany zelených a Pirátů v doplňovacích volbách do Senátu.

„Celá pseudokauza o financování HPP11 v r.2014 je součástí dehonestační kampaně proti mé kandidatuře do Senátu. Věřím, že v rámci vyváženosti se zajímáte i o financování stran Jižní Město náš domov, ČSSD Praha 11, ANO Praha 11 a TOP09 Praha 11 v r.2014? Má senátní kandidatutura je financována výhradně z účtu kampaně a jako jediný kandidát ve volebním obvodě č.19 mám osobní transparentní účet. A jen pro dokreslení prostředí na Praze 11 - jedna z přispivatelek na můj senátní účet je již za tento počin napadána,“ uvedl na vysvětlenouKos

Kauza s podivným financováním, která nese na všech dokumentech jeho vlastnoruční podpis, však pro něj znamenat problém. Zelení a Piráti, kteří ho podporují totiž v září požadovali v Chomutově vyškrtnout z kandidátky politickou stranu Nový Sever kvůli velmi podobným podezřením vůči této straně.

„Z předložených dokumentů jasně vyplývá, že HPP 11 reprezentované starostou Jiřím Štylerem a jeho zástupcem Ladislavem Kosem porušilo nejen zákon o financování politických stran, ale obelhalo občany, auditory i Poslaneckou sněmovnu. Té v této záležitosti zasíláme podnět k důkladnému prošetření podezřelých machinací v účetnictví a zřejmému falšování údajů v rozporu s platnou legislativou,“ uvedl Rostislav Korbel, šéf opozičního klubu zastupitelů JMND. Stený názor zastává i zastupitel za ANO, které je na Jižním Městě s dominantním HPP 11 v koalici Ondřej Prokop.

„Pro mě osobně je tento fakt opravdu hlubokým zklamáním a velmi by mě zajímalo jak ho představitelé Hnutí pro Prahu 11, tedy starosta Jiří Štyler a odvolaný místostarosta Ladislav Kos, vysvětlí. Jak ho přijmou jejich členové, kteří jistě vůbec o podezřelých finančních machinacích při volební kampani nic netuší. A také jak na to budou reagovat jejich spojenci Piráti a KDU-ČSL. Právě Piráti jsou prakticky posedlí transparentností financí v kritice všech ostatních, je tedy s podivem, že u svého spojence HPP11 jim tento problém nevadí a mlčí,“napsal Prokop na svém blogu. K upozornění na možné finanční nesrovnalosti v nákladech za předvolební kampaň se vyjádřil i starosta Prahy 11 Jiří Štyler na facebooku hnutí. Na vysvětlenou již dříve uvedl: „Těší mě že vám kampaň HPP 11 po srovnání s konkurenčními kampaněmi připadla nákladná. Zalichotilo mi to, neboť kampaň byla založena na stylu, kdo máte čas, přijďte pomoci. Jedině tak mohli v ulicích fungovat normální občané, kterým jiní občané porozumí.

Účetní evidence hospodaření HPP 11 (kompletní dokument má redakce E15.cz k dispozici)

(doložené příjmy a výdaje 21 928)

Odhad opravdových výdajů uvedl Ondřej Prokop, zastupitel Prahy 11 za ANO na svém blogu
v roce 2014 na Praze 11 viselo 8 billboardů po dobu 2 měsíců, jejichž průměrná cena mohla být kolem 15 000 korun za plochu na měsíc, v součtu tedy 240 000 korun.
dále bylo na Jižním Městě, dle archivů reklamní agentury zajišťující polep laviček, objednáno 50 laviček po dobu 2 měsíců; jedna lavička na měsíc mohla stát cca 1 500 korun, celkem jde tedy o 150 tisíc
v roce 2014 dostal každý občan Jižního Města do schránky 2 výtisky Jihoměstských novin, které Hnutí pro Prahu 11 vydává - tisk a distribuce celoplošně po Praze 11 odhaduji na nejméně 60 000 korun
reklamní předměty v kontaktní kampani, obsahující stánky, trička, propisky, kalendáře, balonky, letáčky a mnoho dalšího - zde odhaduji výrobu na 2 měsíční kontaktní kampaň na bezmála dalších 50 000 korun

Výpočet: 21 928 - 240 000 - 150 000 - 60 000 - 50 000 = - 478 072 korun

Co uvádí a ukládá zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

(Zákon č. 424/1991 Sb.)

§ 14

Pozastavení činnosti strany a hnutí

(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17 až 19 nebo se stanovami.

(2) Při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

(3) Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení činnosti strany a hnutí, rozhoduje o znovuobnovení jejich činnosti na základě žaloby strany a hnutí soud ve správním soudnictví, s výjimkou znovuobnovení činnosti pozastavené z důvodů uvedených v § 6 odst. 5 a § 18 odst. 1 a 2, kdy se činnost strany a hnutí považuje za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným orgánem.

§ 15

(1) O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)], pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14 odst. 1) a o znovuobnovení jejich činnosti (§ 14 odst. 3) rozhoduje Nejvyšší správní soud. Návrh podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky.

Hospodaření stran a hnutí

§ 17

(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen „příspěvek na činnost“),

c) členské příspěvky,

d) dary a dědictví,

e) příjmy z nájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

f) úroky z vkladů,

g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,

h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

i) půjčky a úvěry.

§ 18

(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje

a) roční účetní výkazy podle zvláštních předpisů,3)

b) zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad,

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby,

d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,

Autor: nos

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video