Finanční kouzlo. Hnutí pro Prahu 11 stačilo na masivní předvolední kampaň dvacet tisíc | E15.cz

Finanční kouzlo. Hnutí pro Prahu 11 stačilo na masivní předvolední kampaň dvacet tisíc

Finanční kouzlo. Hnutí pro Prahu 11 stačilo na masivní předvolední kampaň dvacet tisíc
Polepy laviček na Jižním Městě
• 
ZDROJ: archiv E15

nos

Jihoměstské Hnutí pro Prahu 11 založilo svou minulou předvolední kampaň na kritice neprůhledných finančních operací a odporu k výstavbě. Nyní se ukazuje, že jim nejsou kouzla s účetnictvím vůbec cizí. Na svém blogu to uvádí koaliční zastupitel Prahy 11 za ANO Ondřej Prokop. Stejná data zveřejnilo ve svém časopise i opoziční hnutí Jižní město náš domov. To již dalo do parlamentu podnět k prověření účetnicví HPP 11.

Oficiálně přiznané výdaje, stejně jako příjmy, politického Hnutí pro Prahu 11 činily ve volebním roce 2014 nepatrnou částku 21 928 korun. To alespoň hnutí uvedlo v povinném přehledu o výdajích za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu. Předvolební kampaň hnutí ovšem byla výrazná a podle mínění zástupců ostatních politických stran ji nešlo za dvacet tisíc pořídit. Jednalo se o billboardy, polepy laviček, noviny, letáky či trička.

Pod výkazy HPP 11, které jsou přístupné veřejnosti v Poslanecké sněmovně, je podepsán jednak současný starosta Prahy 11 za hnutí Jiří Štyler, tak i jeho zastupitelstvem v březnu odvolaný spolustraník a místostarosta pro finance Ladislav Kos. Ten je navíc v současné době kandidátem hnutí s podporou Strany zelených a Pirátů v doplňovacích volbách do Senátu.

„Celá pseudokauza o financování HPP11 v r.2014 je součástí dehonestační kampaně proti mé kandidatuře do Senátu. Věřím, že v rámci vyváženosti se zajímáte i o financování stran Jižní Město náš domov, ČSSD Praha 11, ANO Praha 11 a TOP09 Praha 11 v r.2014? Má senátní kandidatutura je financována výhradně z účtu kampaně a jako jediný kandidát ve volebním obvodě č.19 mám osobní transparentní účet. A jen pro dokreslení prostředí na Praze 11 - jedna z přispivatelek na můj senátní účet je již za tento počin napadána,“ uvedl na vysvětlenouKos

Kauza s podivným financováním, která nese na všech dokumentech jeho vlastnoruční podpis, však pro něj znamenat problém. Zelení a Piráti, kteří ho podporují totiž v září požadovali v Chomutově vyškrtnout z kandidátky politickou stranu Nový Sever kvůli velmi podobným podezřením vůči této straně.

Glosa: Starosta opojený mocí si vztyčil pomník

„Z předložených dokumentů jasně vyplývá, že HPP 11 reprezentované starostou Jiřím Štylerem a jeho zástupcem Ladislavem Kosem porušilo nejen zákon o financování politických stran, ale obelhalo občany, auditory i Poslaneckou sněmovnu. Té v této záležitosti zasíláme podnět k důkladnému prošetření podezřelých machinací v účetnictví a zřejmému falšování údajů v rozporu s platnou legislativou,“ uvedl Rostislav Korbel, šéf opozičního klubu zastupitelů JMND. Stený názor zastává i zastupitel za ANO, které je na Jižním Městě s dominantním HPP 11 v koalici Ondřej Prokop.

„Pro mě osobně je tento fakt opravdu hlubokým zklamáním a velmi by mě zajímalo jak ho představitelé Hnutí pro Prahu 11, tedy starosta Jiří Štyler a odvolaný místostarosta Ladislav Kos, vysvětlí. Jak ho přijmou jejich členové, kteří jistě vůbec o podezřelých finančních machinacích při volební kampani nic netuší. A také jak na to budou reagovat jejich spojenci Piráti a KDU-ČSL. Právě Piráti jsou prakticky posedlí transparentností financí v kritice všech ostatních, je tedy s podivem, že u svého spojence HPP11 jim tento problém nevadí a mlčí,“napsal Prokop na svém blogu. K upozornění na možné finanční nesrovnalosti v nákladech za předvolební kampaň se vyjádřil i starosta Prahy 11 Jiří Štyler na facebooku hnutí. Na vysvětlenou již dříve uvedl: „Těší mě že vám kampaň HPP 11 po srovnání s konkurenčními kampaněmi připadla nákladná. Zalichotilo mi to, neboť kampaň byla založena na stylu, kdo máte čas, přijďte pomoci. Jedině tak mohli v ulicích fungovat normální občané, kterým jiní občané porozumí.

Účetní evidence hospodaření HPP 11 (kompletní dokument má redakce E15.cz k dispozici)

(doložené příjmy a výdaje 21 928)

Odhad opravdových výdajů uvedl Ondřej Prokop, zastupitel Prahy 11 za ANO na svém blogu
v roce 2014 na Praze 11 viselo 8 billboardů po dobu 2 měsíců, jejichž průměrná cena mohla být kolem 15 000 korun za plochu na měsíc, v součtu tedy 240 000 korun.
dále bylo na Jižním Městě, dle archivů reklamní agentury zajišťující polep laviček, objednáno 50 laviček po dobu 2 měsíců; jedna lavička na měsíc mohla stát cca 1 500 korun, celkem jde tedy o 150 tisíc
v roce 2014 dostal každý občan Jižního Města do schránky 2 výtisky Jihoměstských novin, které Hnutí pro Prahu 11 vydává - tisk a distribuce celoplošně po Praze 11 odhaduji na nejméně 60 000 korun
reklamní předměty v kontaktní kampani, obsahující stánky, trička, propisky, kalendáře, balonky, letáčky a mnoho dalšího - zde odhaduji výrobu na 2 měsíční kontaktní kampaň na bezmála dalších 50 000 korun

Výpočet: 21 928 - 240 000 - 150 000 - 60 000 - 50 000 = - 478 072 korun

Co uvádí a ukládá zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

(Zákon č. 424/1991 Sb.)

§ 14

Pozastavení činnosti strany a hnutí

(1) Činnost strany a hnutí může být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17 až 19 nebo se stanovami.

(2) Při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

(3) Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení činnosti strany a hnutí, rozhoduje o znovuobnovení jejich činnosti na základě žaloby strany a hnutí soud ve správním soudnictví, s výjimkou znovuobnovení činnosti pozastavené z důvodů uvedených v § 6 odst. 5 a § 18 odst. 1 a 2, kdy se činnost strany a hnutí považuje za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným orgánem.

§ 15

(1) O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)], pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14 odst. 1) a o znovuobnovení jejich činnosti (§ 14 odst. 3) rozhoduje Nejvyšší správní soud. Návrh podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky.

Hospodaření stran a hnutí

§ 17

(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen „příspěvek na činnost“),

c) členské příspěvky,

d) dary a dědictví,

e) příjmy z nájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

f) úroky z vkladů,

g) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,

h) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

i) půjčky a úvěry.

§ 18

(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje

a) roční účetní výkazy podle zvláštních předpisů,3)

b) zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad,

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby,

d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,

Autor: nos
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!