Jsou naše obce a města pro lidi?

Zdroj: profimedia

Posledních 18 měsíců nám ukazuje, jak důležité je pro každého z nás mít kolem svého bydliště funkční a esteticky hodnotný veřejný prostor. Svoji roli v tom hrají komunita, krása, peníze, praktičnost, ekologie i historický kontext. Jak udržet v rovnováze potřeby veřejnosti, pohled architekta a možnosti rozpočtu obce či dotačních programů? Jak se mohu já jako občan zapojit do změny a rozvoje koncepce veřejných prostranství právě v okolí mého domu či bytu?

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR bude hledat odpovědi na tyto otázky na historicky prvním ročníku této konference ve středu 1. 12. 2021 od 9.00 do 16.30 hodin. “Cílem projektu je vytvořit otevřené prostředí a živou platformu pro sdílení zkušeností a diskuzi mezi zástupci našich měst a obcí a těmi, kteří se významně podílí na proměnách veřejných prostranství a udávání trendů v souvisejících oblastech. Chceme jim ulehčit společnou cestu k tomu nejlepšímu výsledku,” říká ředitelka SMO ČR, Mgr. Radka Vladyková.

Mgr. et Mgr. Michaela Malá z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, které je programovým partnerem Inspiračního fóra, k tématu veřejného prostranství říká: „Na proměně veřejných prostranství by se měli vždy určitou měrou podílet zástupci obce, její obyvatelé a odborníci, kteří se tomuto tématu věnují. Jen tak je možné dosáhnout kvalitního výsledku, který bude funkční, krásný, bude vycházet z historie místa i potřeb jeho obyvatel.“

Inspirační fórum Svazu měst a obcí české republiky zahájí zahraniční host Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Bratislavy, který ve funkci primátora působí od roku 2018. Ve svém příspěvku zmíní zkušenosti s budováním, revitalizací a modernizací veřejných prostranství a budov v Bratislavě a také s regulací parkování v centru měst.

„První významné kroky ke kvalitnímu veřejnému prostoru v Bratislavě jsme již udělali. V roce 2019 jsme založili příspěvkovou organizaci města s názvem Metropolitný inštitút Bratislava. Díky tomu se architektonické soutěže na projekty o veřejném prostoru staly novým standardem. Nyní se nám daří do ulic města přinášet kvalitní architekturu a funkční řešení zrcadlící potřeby obyvatel,“ říká primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Hosté budou v 5 blocích diskutovat nad těmito tématy:

·        společenský význam a ekonomická udržitelnost veřejných prostranství

·        vzdělávací a školské budovy

·        veřejné osvětlení

·        adaptace veřejných prostranství na změnu klimatu

Link pro stream:  https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum

Historicky první ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí České republiky se uskuteční 1. prosince 2021 od 9:00 do 16:30 v pražském kině Přítomnost.

Registrace 

Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy, architektů a dalších odborníků, aby na Inspiračním fóru představili své zkušenosti a příklady dobré praxe.

Právě v příspěvcích našich hostů hledáme inspiraci: Jak se hledá srdce obce v 12 km dlouhé vesnici? A jaký má Ostrava návod na proměnu městských panelových sídlišť?

Kontakt pro média:

●     Mgr. Lucie Medková, medkova@p2m.cz, M: + 420 603 759 360

●     Mgr. Klára Vorlíčková, vorlickova@p2m.cz, M: +776 459 208