Jurečka představil interaktivní model trhu práce. Firmám ukáže, kde hledat zaměstnance

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka Zdroj: ČTK / Vondrouš Roman

Stárnutí populace, technologický pokrok a s ním související flexibilita nebo odmítání zakázek kvůli chybějícím zaměstnancům. To jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL jedny z hlavních budoucích výzev pracovního trhu. Rezort proto koncem ledna ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy představil první obrysy interaktivního modelu trhu práce. Ten by do budoucna mohl firmám mimo jiné ukázat, v jakých skupinách obyvatel mohou hledat zaměstnance. Těch je totiž na českém pracovním trhu stále nedostatek.

Data do systému budou dodávat experti spolupracující s vládou, půjde hlavně o informace o předpokládaném demografickém vývoji nebo struktuře obyvatelstva. Poptávku po konkrétních skupinách zaměstnanců bude správce programu získávat prostřednictvím dotazníkových šetření a anket mezi firmami. „Zjištění budeme promítat do čísel na úrovni celé ekonomiky,“ řekl pro e15 tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič. Část dat mají dodávat agentury se specializací na výzkum trhu a veřejného mínění.

„Chceme cílit na dosud neaktivní obyvatelstvo, podporovat celoživotní vzdělávání nebo také proaktivně využívat kvalifikované pracovníky ze zahraničí. Nový interaktivní model trhu práce je jedním z nástrojů, který nám k tomu může pomoci,“ řekl Jurečka. Mezi hlavní skupiny, na které se chce zaměřit, jsou studenti, rodiče a také pracovníci v předdůchodovém nebo důchodovém věku. Vzhledem ke stárnutí populace se totiž bude zejména tato kategorie pracovníků zvětšovat.  

S myšlenkou podle Minčiče přišla Hospodářská komora ve spolupráci s dalšími podnikatelskými subjekty. „Ministerstvo práce a sociálních věcí si nápad osvojilo, protože má potenciál zlepšit komunikaci ministerstva a vlády vůči veřejnosti při představování těch či oněch opatření zaměřených na trh práce,“ dodává. Zástupcům podnikového sektoru a úřadům by měl model umožnit zpřesnění argumentace při obhajobě, nebo naopak kritice dílčích nápadů týkajících se pracovního trhu. 

Ukázka interaktivního modelu trhu práceUkázka interaktivního modelu trhu práce|Hospodářská komora

„Model již v praxi funguje, ale stále počítáme s průběžnými aktualizacemi a doplňováním dat. Nyní dokáže vypočítat náklady a přínosy jednotlivých kroků, jako je změna zákoníku práce, úpravy stavebních předpisů a podobně,“ vysvětluje mluvčí MPSV Jakub Augusta. Technicky model zaštiťuje Hospodářská komora, ministerstvo poskytlo hlavně informační a datovou podporu.

Program dokáže firmám interaktivně ukázat, v jakých skupinách obyvatel je nejvíce nezaměstnaných a na jakou část populace se mohou zaměřit při náboru. Model pracuje s kategoriemi mladých rodičů, seniorů nebo s takzvanou šedou zónou. 

„Budeme společně pracovat na tom, abychom získané informace reálně využili. Aktuálně třeba na tom, jak získat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí,“ dodává Augusta. Rezort spolupracuje s úřady práce napříč Evropou, od přeshraniční spolupráce si slibuje nalákání pracovníků do českých firem. Ty totiž často kvůli nedostatku zaměstnanců musejí odmítat zakázky. 

„Slyšíme debatu o tom, proč ta nebo ona investice neskončila v Česku. Jedním z nejzávažnějších důvodů je dlouhodobý a chronický nedostatek pracovních sil,“ doplňuje viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. 

„Podmínkou konkurenceschopnosti ekonomiky státu i firem je pomáhat lidem se co nejlépe přizpůsobit proměnám ve způsobu, jakým pracujeme,“ říká generální ředitelka personální firmy ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. Sama u přípravy koncepce stála, kromě zapojení znevýhodněných skupin pracovníků, jako jsou matky, senioři nebo zdravotně postižení, vnímá jako klíčovou možnost rozvíjet dovednosti pracovníků – například ty digitální. „Model reaguje na akutní potřeby zaměstnavatelů, trhu práce a celé ekonomiky,“ dodává.