Komunistického premiéra Adamce vedla KGB jako svého důvěrníka

Ladislav Adamec

Ladislav Adamec Zdroj: CT via youtube

Někdejšího předsedu československé komunistické vlády Ladislava Adamce vedla tajná služba KGB jako důvěrníka. Vyplývá to ze záznamu v takzvaném Mitrochinově archívu, souboru dokumentů uložených v archívu Churchillovy fakulty univerzity v Cambridgi.

Záznam o Adamcovi, jehož krycí jméno znělo Atos, se týká důvěrných kontaktů sovětského zastoupení KGB v bývalém Československu, píše dnešní Právo.

Z dalších informací Mitrochinova archívu ale údajně není zřejmé, kdy Adamec do kontaktu s KGB vstoupil a jak se jeho spolupráce se sovětskou tajnou službou a politickou policií zároveň vyvíjela dále.

Kromě Adamce jsou podle Práva na záznamu dále také bývalý první tajemník městského výboru KSČ v Praze Antonín Kapek, vedený jako Vit (nebo Vít), kandidát členství v předsednictvu ÚV KSČ Miloslav Hruškovič (v ruštině Gruškovič, krycí jméno Gaston), ministr zemědělství Bohuslav Večeřa a Vasil Bejda, náměstek vedoucího ideologického oddělení ÚV KSČ.