Lichtenštejnové už rozesílají českému státu předžalobní výzvy | e15.cz

Lichtenštejnové už rozesílají českému státu předžalobní výzvy

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

fry, ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna začali rozesílat předžalobní výzvy českým státním institucím a státním podnikům. Vyzývají v nich k vydání nemovitostí, které český stát zabavil Františku Josefu II., a od té doby je využívá. Česko má čas už jen do konce roku, protože občanský zákoník nově zkrátil lhůty pro vznesení nároku. Nadace o tom informovala v tiskové zprávě. „Pokud bude český stát i nadále postupovat tímto způsobem, mohl by z nevyřešených záležitostí minulosti vzniknout problém pro současné vztahy, včetně potenciálně závažných důsledků pro jejich pozitivního ducha,“ uvedla pro deník E15 už dříve ministryně zahraničí knížectví Aurelia Frick.

Lichtejnštejský kníže František Josef II. se podle československých soudů přihlásil ve 30. letech k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu na základě Benešových dekretů. Nadace ale tvrdí, že byl občanem Lichtenštejnska, které bylo ve druhé světové válce neutrální. Považovat takového cizince za Němce kvůli konfiskaci jeho majetku je podle ní hrubým překrucováním historických faktů i českého a mezinárodního práva.

„Lichtenštejnská strana bude i přes případnou žalobu kdykoli ochotna s českou stranou jednat, a to jak na úrovni nadace, tak na úrovni vlády,“ uvedla nadace v prohlášení. Knížecí rod tvrdí, že zatím se mu s českou stranou nepodařilo domluvit na mimosoudním řešení letitých majetkových sporů. „Vzhledem k tomuto faktu a rovněž k lhůtě dané občanským zákoníkem České republiky se obávám, že budeme k žalobě donuceni,“ řekl Hospodářským novinám dědičný princ Alois z Lichtenštejna, který vykonává funkci hlavy státu.

Předžalobní výzvy Lichtenštejnů se týkají pouze nemovitostí, jejichž vlastníkem je nyní stát, nikoliv majetku krajů, obcí, univerzit, neziskových organizací nebo soukromých osob.

Hodnota majetku, o jehož vydání Lichtejnštejnové žádají, není vyčíslena, podle Hospodářských novin jde o zhruba 60 tisíc hektarů převážně lesů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede s knížecím rodem nyní dva spory, a to o majetek u Říčan a u Plumova na Prostějovsku.

Spor mezi českým státem a Nadací knížete z Lichtenštejna o vlastnictví 600 hektarů lesa v okolí středočeských Říčan od loňského roku leží u Ústavního soudu. Nadace podala ústavní stížnost poté, co neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním proti rozhodnutí nižších instancí o nevydání pozemků.

Český stát a Lichtenštejnsko jsou země po staletí historicky spjaté. Zámožný rod Lichtenštejnů patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě, zejména na Moravě. Vlastnili tu rozsáhlé majetky včetně Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. O značnou část majetků na území někdejšího Československa ale přišli v důsledku pozemkových reforem po první světové válce, zbylý majetek jim byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Lichtenštejnové byli tehdejší mocí považováni za kolaboranty. Podle historiků jsou ale důkazy o jejich spolupráci s nacisty sporné.

Uplatnění dekretů na majetek Lichtenštejnů bylo příčinou vleklého sporu mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem. Oba státy proto navázaly diplomatické styky až v září 2009.

Autor: fry, ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video