Nemožnost účasti na státních zakázkách může být pro Metrostav likvidační, říká právník Bohuslav | E15.cz

Nemožnost účasti na státních zakázkách může být pro Metrostav likvidační, říká právník Bohuslav

Michal Nosek

Metrostav byl nepravomocným rozhodnutím prvoinstančního soudu odsouzen k trestu tří let zákazu účastnit se veřejných zakázek a k peněžitému trestu 10 milionů korun. Společnost ve svém vyjádření uvedla, že se proti rozsudku odvolá a zatím případ nebude komentovat. Podle právníka Lukáše Bohuslava z advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda může být pravomocné potvrzení soudu pro stavební firmu likvadační.

Co firmě hrozí, ve chvíli, kdy se rozsudek stane pravomocným?

Zákon o zadávání veřejných zakázek sice umožňuje, při doložení přijetí dostatečných nápravných opatření zejména preventivního charakteru, obnovení způsobilosti účastnit se zadávacího řízení, domnívám se však, že to jakoukoliv účast v zadávacím řízení velmi komplikuje. Je třeba mít na zřeteli, že žádný zákon ani jiný právní předpis obsah takových nápravných opatření nespecifikuje. Každopádně jakákoliv dlouholetá nemožnost účastnit se veřejných zakázek pro společnost, která je na nich významně závislá, může být likvidační.

Rozsudků proti právnickým osobám již padly stovky, ale o takhle velkou firmu, s několika tisíci zaměstnanci a dalšími navázanými subdodavateli, jde poprvé. Není zákon nastaven příliš přísně?

Obecně, současnou právní úpravu nepovažuji za zcela šťastnou, neboť případ společnosti Metrostav, pokud dané rozhodnutí nabude právní moci, ukazuje, že důsledky mohou odskákat zejména třetí osoby, kterými mohou být zaměstnanci či věřitelé společnosti, ale nakonec i státní rozpočet jako takový. V této souvislosti musím poukázat na zveřejněnou zprávu o urovnání obvinění z korupce společností Airbus, kdy tato letecká společnost sice zaplatí gigantickou pokutu, ale bude umožněno jí dále fungovat.

Jak by tedy měla být podle Vás trestní odpovědnost firem legislativně nastavena?

Cílem trestní odpovědnosti právnických osob musí být nejen předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob, tedy přijetí účinných preventivních opatření z jejich strany, tzv. compliance programů, ale rovněž to, aby nedocházelo k likvidaci za jiných okolností běžně fungujících firem. Právě případ společnosti Airbus ukazuje, že složení velmi významných částek do státní pokladny, kterými se firma vykoupí ze svých hříchů, může být řešením. Nepochybuji o tom, že každá firma si napříště pak dá pozor.

Myslíte si, že gigantická finanční pokuta může být pro firmy méně likvidační?

Uvedené řešení by mohlo prospět jak státu, a to úlevou od náročného trestního řízení stejně tak jako významnými příspěvky do státního rozpočtu, tak pachatelům – právnickým osobám, které by poučeny z krizového vývoje mohly nadále podnikat, platit daně, zaměstnávat pracovníky a chovat se společensky odpovědně a nepáchat trestnou činnost.

Tak ale současný zákon není nastaven…

Je více než jisté, že takové řešení by si vyžádalo legislativní změny, ale  právě v souvislosti s přípravou nového trestního řádu by o nich mohlo být uvažováno.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!