Neúprosná statistika: Česko dál zůstává montovnou Evropy

Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) mění způsob měření exportní výkonnosti ekonomik tak, aby data reflektovala skutečnou přidanou hodnotu země pro její export. Podle nového přepočtu je podíl Česka na světovém vývozu o více než jednu desetinu menší.

OECD zveřejnila nejnovější údaje o postavení členských zemí v globálních hodnotových řetězcích, tzv. GVC (Global Value Chains). Z dat týkajících se Česka vyplývá, že zahraniční obchod ČR je z více než ze šedesáti procent tvořen zapojením právě do GVC, přičemž v sektorech jako je elektronika či dopravní zařízení dosahují hodnoty až téměř 90 procent. Tyto výsledky naznačují, že přidaná hodnota se realizuje v té části hodnotového řetězce, kde jsou marže nejnižší, tedy zejména v montáži zařízení.

Největší podíl při tvorbě skutečné hodnoty světového obchodu připadá na země, které své zisky tvoří díky patentům, inovativním řešením, případně díky logistice, či vlastnictví důležitých distribučních kanálů. Na špičce světového vývozu se s více než 12ti procentním podílem nachází Spojené státy americké, které přibližně o čtyři procentní body předběhly druhou Čínu. Přitom podle tradičního a nepřesného měření vedou USA nad Čínou jen těsně, ani ne o jedno procento.

„Z tohoto pohledu je česká ekonomika podobná spíše čínské, neboť po přepočtení výsledků exportu dle přidané hodnoty je náš podíl na světovém exportu 0,71 procenta oproti dosud uváděným 0,82 procenta, což je zhoršení o více než desetinu“, uvádí Ivan Jukl, vrchní ředitel ekonomické sekce Ministerstva zahraničních věcí.

Smyslem nové zprávy OECD je poskytnout vládám členských států lepší obrázek o jejich integraci do světové ekonomiky prostřednictvím účasti na byznysu nadnárodních korporací země.

Rozhoduje přidaná hodnota

„Dnešní vlády totiž daleko více zajímá, kolik přidané hodnoty pro export se produkuje a kde se tato hodnota bere, což tradiční statistiky zahraničního obchodu neumožňují“, vysvětluje velvyslanec ČR při OECD Pavel Rozsypal. Je to dáno skutečností, že většina světa je zapojena do aktivit globálních hodnotových řetězců a pro úspěšný export je potřeba značnou část výrobků a služeb dovézt. Pro ČR se stále jedná e o relativně nový fenomén. V dobách plánované ekonomiky totiž platilo, že co se vyvezlo, bylo také veskrze doma vyrobené. Přidaná hodnota a hrubý export znamenaly prakticky totéž.

Podle nejnovější statistiky OECD zůstává Česká republika spíše montovnou Evropy, než její laboratoří. Zpráva navíc potvrzuje, že reálný dopad ČR na světové trhy je menší, než se doposud zdálo. Ve všech sektorech je totiž podíl přidané hodnoty v ČR na hodnotě celosvětové menší, než když náš otisk ve světě měříme tradičními ukazateli hrubého exportu.

Měřeno údaji o hrubém exportu v elektrických zařízeních má například Česko jednoprocentní podíl na světovém vývozu. Avšak podle přidané hodnoty vyprodukované na území ČR se jedná pouze o 0,5 procent. Pro Česko nikterak lichotivá zpráva má podle českých diplomatů i své výhody. Shodují se, že nová data s sebou nesou menší riziko špatných rozhodnutí, která by mohla dále zhoršit naší mezinárodní konkurenceschopnosti.

„Budou-li se všechny příslušné instituce v Česku, včetně statistického úřadu a ministerstev, na projektu OECD aktivně podílet, může jejich pomoc našemu exportu paradoxně přidat více hodnoty, než některé dosavadní zaběhané postupy,“ domnívá se MZV.